Adım Duruşu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Jimnastik (Cimnastik) Terimi Olarak Adım Duruşu:
Ayakta,öne bir adım atmış olarak alınan durum.

Adım Duruşu ile ilgili benzer terimler:

Lutz Atlayışı : Arka arkaya giderken bıçağın dışını kullanarak yapılan ters saat yönündedevam

Amut Duruşu : Vücudun yerde veya atlet üzerinde,ellere,ön kollara dayanarak ve baş adevam

Yunus Atlama : Çift ayakla sıçrayıp kazanılan uçma hızıyla,havadan eller üstüne yere düşerdevam

Kartal Duruşu : Bacaklar kalça genişliğinden biraz açık,vücut üst bölümü yere paralel olacak devam

Yer Cimnastiği : El ve bütün vücut bölümleri için yeri bir dayanarak düzeyi gibi kullanıpdevam

Dirsek Teması : Yan yana sıralanmak için yeterli mesafe sağlamak üzere bükük dirseklerin bidevam