Âdet-i Ağnam Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Âdet-i Ağnam:
Koyun ve keçiden alınan vergiye verilen isimdi. Her sene, ağnam müdürü olan kişi tarafından "sayıcılar" ve memurlar belirlenen bölgelere gönderilirlerdi. Bunlara görevleriyle ilgili buyruldular da verilirdi. Bu sayıcılara daha sonraları "kabzımal" denmişti. Bunlar görevli oldukları bölgelerdeki koyun ve keçiyi sayarlar ve bunu göre âdet-i ağnam alırlardı. Alınan ağnamın bir kısmı, masraflarına karşılık olmak üzere, "başkalık" adıyla, nazırlarla kabzımallara kalırdı.

Âdet-i ağnam vergisi, koyun ve keçi için birer akçeden ibaretti. Bu vergi önceleri tayin edilene memurlar aracılığıyla sayılıp toplanırken, sonraları "âşar" gibi bu da iltizam olunmaya başlanmış ve açık arttırma (müzayede) ile bu görevi alan mültezimlerin adamları vasıtasıyla sayılarak toplanmıştır.

Tanzimat'tan sonra, iltizam usulü bırakılmış ve bu verginin tekrar sayım memurları vasıtasıyla toplanması şekline dönülmüştür.

Âdet-i Ağnam ile ilgili benzer terimler:

Kazasker : En yüksek ilmi rütbe, günümüzün adalet bakanı. İmparatorkuğun Asya ve avrudevam

Uyruk : Devletin yönetimi altında bulunan kimse.devam

Şark Meselesi : Osmanlı Devletini paylaşmak ve yıkmak amacına yönelik düşünce.devam

Ümera : Beyler, amirler, üstsubaylar gibi emir verme yetkisine sahip olanlar.devam

Tophane nazırı : Topların imal edildiği ve topçu askerlerin eğitiminin yapıldığı yerin komutanı.devam

Kölemen : (Memluk) Eskiden kölelerden oluşan bir asker sınıfı.devam