Adem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Hukuk Terimi Olarak Adem:
Yokluk; hiçlik; ölüm.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Adem:
1- Yokluk, varlığın zıddı. Kâinâtın aslı ademdir. Âlemler yâni her şey var olmadan önce ademde idiler. (Kemahlı Feyzullah Efendi)

2- Tasavvufda sâlikin (tasavvuf yolcusunun) kendisini kaplayan mânevî hal sebebiyle kendinden geçmesi hâli.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Adem:
Arapça, Vücud'un zıddı olup yokluk manasına gelir.

Adem ile ilgili benzer terimler:

Adem : Arapça, Vücud'un zıddı olup yokluk manasına gelir.devam

Şeriat : Şeriat, din manasına geldiği gibi dinin, ibadet ve muamelelere ait hükümledevam

Musafaha : Arapça, parmaklar bitişik, eller düz ve açık olarak iki kişinin tokalaşmasdevam

Sancaktar : Sancak taşıyan kişiye denir. Aynı mânâda "alemdar" kelimesi de kullanılıdevam

Çile : Nefsi köreltmek için yapılan terbiye, çekilen çile. Farsça, kırk anlamına geledevam

Silsile : Tasavvufi yolların hepsinde günümüzdeki mürşitten Hz. Peygamber'e kadadevam