Adem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Hukuk Terimi Olarak Adem:
Yokluk; hiçlik; ölüm.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Adem:
1- Yokluk, varlığın zıddı. Kâinâtın aslı ademdir. Âlemler yâni her şey var olmadan önce ademde idiler. (Kemahlı Feyzullah Efendi)

2- Tasavvufda sâlikin (tasavvuf yolcusunun) kendisini kaplayan mânevî hal sebebiyle kendinden geçmesi hâli.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Adem:
Arapça, Vücud'un zıddı olup yokluk manasına gelir.

Adem ile ilgili benzer terimler:

Cezbelenmek : Zikir veya sohbet sırasında, ansızın yerinden sıçrayarak "Hayy" diye bağıradevam

Aşık :  Allah'a erişmek isteyen kişi.devam

Post : Farsça, hayvan derisi demektir. Tüylü hayvanların, özellikle koç, kurt vs.devam

Musafaha : Arapça, parmaklar bitişik, eller düz ve açık olarak iki kişinin tokalaşmasdevam

Din : Din, akıl sâhiplerini kendi irâde ve istekleriyle dünya ve âhirette saâdet ve devam

Masiva : Allah dışındaki diğer tüm varlıklar.devam