Adem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Hukuk Terimi Olarak Adem:
Yokluk; hiçlik; ölüm.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Adem:
1- Yokluk, varlığın zıddı. Kâinâtın aslı ademdir. Âlemler yâni her şey var olmadan önce ademde idiler. (Kemahlı Feyzullah Efendi)

2- Tasavvufda sâlikin (tasavvuf yolcusunun) kendisini kaplayan mânevî hal sebebiyle kendinden geçmesi hâli.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Adem:
Arapça, Vücud'un zıddı olup yokluk manasına gelir.

Adem ile ilgili benzer terimler:

Şerbet : Arapça, içecek demektir. İlâhî, feyz, ilâhî sevgi, aşk şarabı.devam

Sıdk : Arapça, doğruluk demektir. Sır ve aleniyyenin (içte olanla, dışta olanın) eşidevam

Zikir : Zikir, her işte Allah'ı hatırlamak, zihinde tutmak, yâd etmek, unutmamakdevam

Âfet : Arapça musibet anlamına bir kelime. Kötü huylarda bulunan zararlar ve mudevam

Post : Farsça, hayvan derisi demektir. Tüylü hayvanların, özellikle koç, kurt vs.devam

Ahval : Arapça hal kelimesinin çoğuludur, haller demektir.devam