Adem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Hukuk Terimi Olarak Adem:
Yokluk; hiçlik; ölüm.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Adem:
1- Yokluk, varlığın zıddı. Kâinâtın aslı ademdir. Âlemler yâni her şey var olmadan önce ademde idiler. (Kemahlı Feyzullah Efendi)

2- Tasavvufda sâlikin (tasavvuf yolcusunun) kendisini kaplayan mânevî hal sebebiyle kendinden geçmesi hâli.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Adem:
Arapça, Vücud'un zıddı olup yokluk manasına gelir.

Adem ile ilgili benzer terimler:

Sala : Arapça. Ezandan önce, özellikle Cum'a günleri, Hz. Muhammed (s)'i övmek devam

Edep : Her konuda haddini bilip, sınırı aşmamak, insanlara iyi muamelede buludevam

Fenafillah (Fena Fi'llah) : Arapça, Allah'ta fani olmak demektir. Kulun zât ve sıfatının, Allah'ın zât vdevam

Peştamal : Farsça, belden aşağı sarılarak giyilen havlu veya bezden yapılmış giysiye ddevam

Zümrüd-ü Anka : Yeşil renkli Anka kuşu. Güneş ve ateşten yaratıldığına ve semanın 4. katıdevam

Evliya : Arapça velî kelimesinin çoğulu olup dostlar anlamını ifade eder. Hayatını nedevam