Adâlet-i İctimâiyye Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Adâlet-i İctimâiyye:
Sosyal adâlet; Herkesin; çalışması, bilgi ve kâbiliyeti, gördüğü iş nisbetinde ve derecesinde hakkını alması; hiç kimsenin ezilip sömürülmemesi.

Adâlet-i İctimâiyye ile ilgili benzer terimler:

Daru'n Nedve (Darun Nedve) : Müslümanlıktan evvel, Kureyş kabilesinin müzakereler için toplandığı bir yedevam

Selâmün Aleyküm : İki Müslüman karşılaşınca veya ayrılırken birinin diğerine; "Ben Müslümanıdevam

Âmentü : 1. İnanç esaslarını içinde bulunduran dua. 2. Arapça "İnandım" anlamına gedevam

Bağışlanma : Bağışlanmak işi, affedilme.devam

Musalla : Camilerde cenaze namazı kılınan yer.devam

Mahremiyet : Gizlilik.devam