Adâlet-i İctimâiyye Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Adâlet-i İctimâiyye:
Sosyal adâlet; Herkesin; çalışması, bilgi ve kâbiliyeti, gördüğü iş nisbetinde ve derecesinde hakkını alması; hiç kimsenin ezilip sömürülmemesi.

Adâlet-i İctimâiyye ile ilgili benzer terimler:

Âlem : 1- Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren. 2- Düdevam

Haham : Yahudi din adamı.devam

Tertibî Gusül : Gusül niyetiyle önce baş ve boyunu, sonra sağ tarafı, daha sonra sol taradevam

Tevazu (Tevâzû) : Alçak gönüllülük; kendisini başkaları ile bir görmek, başkalarından dahadevam

Gıpta (Gıbta) : Başkasında görülen iyiliklere, güzelliklere imrenme, özenme.devam

Ümmi : Okuma yazma bilmeyen, Hz. Peygamberin bir vasfı.devam