Adâlet-i İctimâiyye Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Adâlet-i İctimâiyye:
Sosyal adâlet; Herkesin; çalışması, bilgi ve kâbiliyeti, gördüğü iş nisbetinde ve derecesinde hakkını alması; hiç kimsenin ezilip sömürülmemesi.

Adâlet-i İctimâiyye ile ilgili benzer terimler:

Uygar : Fikir, sanat ve endüstri alanında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, devam

Yetim : Babası ölmüş olan (çocuk), babasız.devam

Zan : İnsanlar hakkında iyi veya kötü düşünce beslemek, zan ikiye ayrılır. Hüdevam

Kehanet : Bir olayın gerçekleşeceğini önceden bilmek, kâhinlik.devam

Kıble : Sözlükte cihet, yön anlamına gelen kıble, dini bir kavram olarak, Müsldevam

İhlas Suresi : Tevhid inancı " Allahın birliği inancı" nı açıklayan sure.devam