Adâlet-i İctimâiyye Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Adâlet-i İctimâiyye:
Sosyal adâlet; Herkesin; çalışması, bilgi ve kâbiliyeti, gördüğü iş nisbetinde ve derecesinde hakkını alması; hiç kimsenin ezilip sömürülmemesi.

Adâlet-i İctimâiyye ile ilgili benzer terimler:

Abbad : Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarıdevam

İsrâfil : Birincisi kıyametin kopması, ikincisi insanların yeniden diriltilmesi devam

Peygamber : Peygamber, haberci demektir. Peygamberler Allah'tan insanlara haber gedevam

Fıtır Sadakası (Fitre) : Ramazan ayını yaşama, onun ecrine kavuşmanın şükran borcu olarak en gedevam

Hüccet : Delil demektir.devam

Şâhis : Öğlen vaktini tayin etmek için yere dikilen ağaç ve benzeri şey.devam