Adalet Emiri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Adalet Emiri:
Ahaliye zulüm edilmemesi hakkında sadrazam tarafından valilere yazılan emirlere verilen isimdi. "Adalet emiri ısdar olunmuştur" demek, sadrazam tarafından emir verilmiştir demekti.

Adalet Emiri ile ilgili benzer terimler:

Pençik : Asker yetiştirmek için savaş esirlerinden beşte bir oranında ayrılan acedevam

Ağa Bölüğü : Yeniçeri ocağında önemli bir yere sahip olan "İstanbul Ağası"nın odasına veriledevam

Nazır : Osmanlılarda bir idare bölümünün yada kurumun başında bulunan görevli.devam

Cariye : Düşman ülkelerine yapılan akınlarda ele geçirilerek veya yabancı ülkelerdevam

Cebelü (Cebeli) : Dirlik sahiplerinin sefer sırasında götürmekte zorunlu oldukları atlı devam

Ahkâm Defteri : Kanunnamelerle, hükümlerin ve nizam mahiyetinde olan kararların, aynendevam