Adalet Emiri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Adalet Emiri:
Ahaliye zulüm edilmemesi hakkında sadrazam tarafından valilere yazılan emirlere verilen isimdi. "Adalet emiri ısdar olunmuştur" demek, sadrazam tarafından emir verilmiştir demekti.

Adalet Emiri ile ilgili benzer terimler:

Alay Kâtibi : Alayın yazı ve hesap işlerini gören zabite verilen unvandı. Tabur kâtipldevam

Akarat-ı Mevkuf : Gerek aynî (yani eşya, arazi vb. mallar) gerek nakdî yollarla elde edilen devam

Risale : Belli bir konuya ayrılmış hacimce küçük kitap, mektup, broşür.devam

Cülüs : Padişahın tahta çıkması.devam

Düzek Akçesi : Yeniçeri ocağına katılan acemioğlanlara verilen para.devam

Darüssaade Ağası : Osmanlı saraylarında harem dairelerindeki hadım edilmiş harem ağası.devam