Açısal büyüklük Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Açısal büyüklük:
Cismin iki görüş çizgisinin arasındaki açı ölçülerek bulunan görünen büyüklüğü.
Bir cismin gerçek doğrusal çapı eğer uzaklık biliniyorsa açısal büyüklüğünden hesaplanabilir. Doğrusal çap= (2p/360°) × (uzaklık × açısal büyüklük derecesi)

Açısal büyüklük ile ilgili benzer terimler:

Delos : Yüzen bir ada iken Artemis ve Apollonun doğumu için Zeus onu denizin üzerindevam

Egeus : Atina kralı Theseus'un babası. Theseus Minotaure'e karşı kazandığı zaferddevam

Megara : Thebai kralının kızı, Herakles'in karısı oldu.devam

Phegeus : Arkadia da Phegeus şehrinin kurucusu ve kralı.devam

Opheltes : Nemea kralı Lykurgos ile Eurydike'nin oğlu. Bir yılan sokması sonucu öldüdevam

Pyreneos : Phokide kralı ilham perilerine göz koymuştu ancak başarılı olamadı.devam