Açısal büyüklük Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Açısal büyüklük:
Cismin iki görüş çizgisinin arasındaki açı ölçülerek bulunan görünen büyüklüğü.
Bir cismin gerçek doğrusal çapı eğer uzaklık biliniyorsa açısal büyüklüğünden hesaplanabilir. Doğrusal çap= (2p/360°) × (uzaklık × açısal büyüklük derecesi)

Açısal büyüklük ile ilgili benzer terimler:

Dodona : Zeus tapınağı, Zeus bu tapınakta sorulan sorulara, dualara cevap verirdi.devam

Morpheus : Rüyaların tanrısı. Hypnos ile gecenin oğlu.devam

İnakhos : Argos'un efsanevi kralı. Okeanos ile Tethys'in oğlu İo'nun babası.devam

Sarppedon : Zeus ile Europa'nın oğlu. Lykia'da kraldı. Adaletseverliği ve insanlığı ile haldevam

Oiagros : Thrakia kralı ve Orpheus'un babası. İlham perilerinden Kalliope ile evldevam

Kleobis : Hera mabedi rahibesi Kydiphe'nin oğlu.devam