Açısal büyüklük Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Açısal büyüklük:
Cismin iki görüş çizgisinin arasındaki açı ölçülerek bulunan görünen büyüklüğü.
Bir cismin gerçek doğrusal çapı eğer uzaklık biliniyorsa açısal büyüklüğünden hesaplanabilir. Doğrusal çap= (2p/360°) × (uzaklık × açısal büyüklük derecesi)

Açısal büyüklük ile ilgili benzer terimler:

Orthron : Bir çok başı ve yılan gibi bir vücudu olan Geryon'un köpeği Herakles tarafıdevam

Panthaos : Priamos'un arkadaşı Troia'lı bir ihtiyar.devam

Albumasar : Horasan' da etkili olmuş ünlü bir Arap Astrolog' u. (ASTRONOMiAN APOTEdevam

Hyakinthos : Amiklas ile Diomede'nin oğlu. Çok güzel bir delikanlıydı. Thamyris adlı bidevam

Afel (yer öte) : Bir cismin yörüngesinde Güneş'e en uzak olduğu nokta.devam

Klymenos : Arkadia'lı krallardan biri. Kendi kızı Harpalyke'ye aşık olmuştu. Klytdevam