Açısal büyüklük Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Açısal büyüklük:
Cismin iki görüş çizgisinin arasındaki açı ölçülerek bulunan görünen büyüklüğü.
Bir cismin gerçek doğrusal çapı eğer uzaklık biliniyorsa açısal büyüklüğünden hesaplanabilir. Doğrusal çap= (2p/360°) × (uzaklık × açısal büyüklük derecesi)

Açısal büyüklük ile ilgili benzer terimler:

Asterion : Girit adası kralı. Europa'nın Zeus'tan olan iki oğlu Minos ve Rhadamantysdevam

Klytie : Apollon tarafından sevilen güzel bir kız. Apollon bu kızdan çarçabuk bıkardevam

Musagetes : Apollon'un lakabı, Musalarınrehberi anlamındadır.devam

Kinyras : Kıbrıs kralı. Öz kızı Hyrra'dan Adonis adında bir oğlu vardı.devam

Thaumas : Pontos ile Gaia'nın oğlu. Okeanos'un kızı Elektra ile evlendi. İris ile Hadevam

Epiros : Ekhion'un kızıdevam