Açısal Uzaklık Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Açısal Uzaklık:
İki cismi gözlemciye birleştiren doğrular arasındaki açı.

Mitoloji Terimi Olarak Açısal Uzaklık:
Bir gökcisminin, gerçek çapının uçlarını, gözlemciye birleştiren doğrular arasındaki açı. Açısal Çap.

Açısal Uzaklık ile ilgili benzer terimler:

İno : Bir adı da Leukothea olan İno Kadmos ile Harmonia'nın kızı, Kral Athamadevam

Eurymeda : Oeneus ile Althea'nın kızı. Kardeşi Meleagros'un ölümüne çok ağladığından Meledevam

Thanatos : Yunanlıların ölüm tanrısı, Hypnos'un ikiz kardeşi idi.devam

İsos : Troia prenslerinden biri Agamemnon tarafından öldürüldü.devam

Gaia : Toprak. Bütün tanrıların soylarının çıktığı en eski ve ilk tanrıça. Kocasız odevam

Sinis : Theseus tarafından öldülen bir haydut.devam