Açısal Uzaklık Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Açısal Uzaklık:
İki cismi gözlemciye birleştiren doğrular arasındaki açı.

Mitoloji Terimi Olarak Açısal Uzaklık:
Bir gökcisminin, gerçek çapının uçlarını, gözlemciye birleştiren doğrular arasındaki açı. Açısal Çap.

Açısal Uzaklık ile ilgili benzer terimler:

Tereos : Thrakia kralı. Ares'in oğludevam

Thrakia : Ares'in, rüzgârların ve Orpheus'un yurdu.devam

Abaris : İskityalı Apollon rahibi, Tanrı, ona kahinlikte öğretmişti. Hiç yemek yemededevam

Camenta : Romalı doğum tanrıçası.devam

Daimos : Ares'in yardımcısı, korku.devam

Leomedon : Troia kralı İlos ile Euridike'nin oğlu ve Priamos'un babası.devam