Açısal Momentumun Korunumu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fizik Terimi Olarak Açısal momentumun korunumu:
Bir sistemin net dış dönme momenti sıfır ise sistemin açısal momenti değişmezdir.

Mitoloji Terimi Olarak Açısal Momentumun Korunumu:
Bir cismin ya da sistemin üzerindeki net kuvvet sıfırsa toplam açısal momentum değişmez.

Açısal Momentumun Korunumu ile ilgili benzer terimler:

Hermaphrodite : Aphrodite ve Hermes'in oğlu. Salmikis adlı göl perisi ona aşık oldu, Hermdevam

Phlegethon : Yunanlıların cehennemlerinde akan ırmaklardan biri.devam

Kuret'ler : Zeus küçükken ağlamasını babası duymasın diye çevresinde gürültü yapıp hoplaydevam

Phokis : Orestes'in amcası.devam

Junon : Romalıların baş tanrıça Hera'ya taktıkları ad.devam

Thestiad'lar : Melagros'un iki dayısına bu ad verilir.devam