Açısal Momentumun Korunumu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fizik Terimi Olarak Açısal momentumun korunumu:
Bir sistemin net dış dönme momenti sıfır ise sistemin açısal momenti değişmezdir.

Mitoloji Terimi Olarak Açısal Momentumun Korunumu:
Bir cismin ya da sistemin üzerindeki net kuvvet sıfırsa toplam açısal momentum değişmez.

Açısal Momentumun Korunumu ile ilgili benzer terimler:

Thriai : Apollon'u Parnassos dağında büyüten üç periye verilen ad.Bunlar küçük çakıl taşdevam

Autemedon : Akhilleus'un arabasını sevk eden kahraman.devam

Lykaon : Arkadia kralı. Kallistonun babası.devam

Camilla : Volskiler kralı Metabus'un amazonlara benzeyen kızı.devam

Tisiphone : Üç Eriny'den birinin adı. Öldüreni cezalandıran anlamına gelir. Bu kadındevam

Nestor : Neleos ile Khloris'in en genç oğlu. Herakles onun onbir kardeşini öldürdüğü zadevam