Açısal Momentumun Korunumu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fizik Terimi Olarak Açısal momentumun korunumu:
Bir sistemin net dış dönme momenti sıfır ise sistemin açısal momenti değişmezdir.

Mitoloji Terimi Olarak Açısal Momentumun Korunumu:
Bir cismin ya da sistemin üzerindeki net kuvvet sıfırsa toplam açısal momentum değişmez.

Açısal Momentumun Korunumu ile ilgili benzer terimler:

İssa : Lesbos'lu Makareus'un kızı. Apollondan Prylis isimli bir oğlu oldu. Daha devam

Uranos : En eski tanrı. Gaia'nın oğlu ve kocası.devam

Pyrrhos : Akhilleus'un oğlu Neoptolemos'un lakabı.devam

Aiolos : Rüzgarların Tanrısına verilen ad. Bunu bazıları Zeus'un, bazıları Hippdevam

Atrides : Atreus soyundan gelenler bu adla anılır özellikle Agamemnon ve Menelaodevam

İkarios : 1. Attika bölgesinin efsanevi kralı, Dionysos'u evinde misafir etmiştidevam