Açısal Momentumun Korunumu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fizik Terimi Olarak Açısal momentumun korunumu:
Bir sistemin net dış dönme momenti sıfır ise sistemin açısal momenti değişmezdir.

Mitoloji Terimi Olarak Açısal Momentumun Korunumu:
Bir cismin ya da sistemin üzerindeki net kuvvet sıfırsa toplam açısal momentum değişmez.

Açısal Momentumun Korunumu ile ilgili benzer terimler:

Ardolos : Hephaistos ile Aglea'nın oğlu.devam

Telephassa : Agenor'un karısı.Kadmos, Kiliks, Phoeniks,Europa'nın annesi.devam

Genius : Roma tanrısı. Bir nevi koruyucu melek görevini görüyordu. Her insanın devam

Pandareos : Miletus'lu Merops'un oğlu. Giritte Zeus tapınağından altın köpek heykelini çaldevam

Kerkaphos : Helios'un yedi oğlundan biri.devam

Marpessa : Ares'in torunu Evenos'un kızı. İdas'la nişanlı iken Apollon onu kaçırıncadevam