Açısal Momentumun Korunumu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fizik Terimi Olarak Açısal momentumun korunumu:
Bir sistemin net dış dönme momenti sıfır ise sistemin açısal momenti değişmezdir.

Mitoloji Terimi Olarak Açısal Momentumun Korunumu:
Bir cismin ya da sistemin üzerindeki net kuvvet sıfırsa toplam açısal momentum değişmez.

Açısal Momentumun Korunumu ile ilgili benzer terimler:

Eurygania : Oidipus'un karısı.devam

Rhea : Dağlık bölgelerin tanrıçası idi. Bir adı da İdalı ana idi. Zeus'u onun büyütdevam

Polites : Priamos ile Hekabe'nin oğlu.Çok hızlı koşardı.devam

İphistos : Oikhalia kralı Eurytos'un oğlu. Arganuatlar seferine katıldı. Herakle tardevam

Poseidon : Yunanlıların deniz tanrısına verdikleri ad. Romalılar ona Neptune der.devam

İamos : Kahramanlık devirlerinde yetişmiş bir kahin. Apollon ile Evadne'nin oğlu.devam