Açısal Momentum Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Açısal Momentum:
Bir eksen çevresinde dönen cismin birim zamanda eylemsizlik momenti ile bu cismin dönme açısal hızının çarpımı.

Mitoloji Terimi Olarak Açısal Momentum:
1- Bir eksen çevresinde dönen cismin birim zamanda eylemsizlik momenti ile bu cismin dönme açısal hızının çarpımı.

2- Bir cismin dönme ya da yörünge hareketinin ölçüsü. Cismin kütlesinin yarıçapla ve çizgisel hızıyla çarpımıyla orantılıdır .

Açısal Momentum ile ilgili benzer terimler:

Dardanos : Zeus'un oğlu, Troia kalesini o inşa etti. Çanakkale boğazı eski adını ondan devam

Krommyon : Theseus'un öldürdüğü azgın bir yaban domuzu.devam

Pisidike : Monenia şehrinin kralının kızı.devam

Haemos : Boreas'ın oğlu Thrakia Tyranlarından biri.devam

Kykhreus : Poseidon ile Salamis'in oğlu. Salamine adasına musallat olan korkunç ejderidevam

Fatum : Talih tanrısı.devam