Açısal Momentum Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Açısal Momentum:
Bir eksen çevresinde dönen cismin birim zamanda eylemsizlik momenti ile bu cismin dönme açısal hızının çarpımı.

Mitoloji Terimi Olarak Açısal Momentum:
1- Bir eksen çevresinde dönen cismin birim zamanda eylemsizlik momenti ile bu cismin dönme açısal hızının çarpımı.

2- Bir cismin dönme ya da yörünge hareketinin ölçüsü. Cismin kütlesinin yarıçapla ve çizgisel hızıyla çarpımıyla orantılıdır .

Açısal Momentum ile ilgili benzer terimler:

Akış : Verilen bir alandan (örneğin bir santimetrekare) bir saniyede geçen enerji devam

Autonone : Kadmos'un kızı. Aktaion'un anası, Dionysos onu delirttiğinden kız kardeşidevam

Python : Gaia'nın doğurduğu efsanevi yılan. Yüz tane başı, alev kusan yüz tane ağzı varddevam

Heosphoros : Eos'un oğlu sabah yıldızı.devam

Albion : Poseidon'un oğlu olan müthiş bir dev. Heracles ile yaptıkları kavgadan gadevam

Melos : Delos'lu bir delikanlı, Adonis'in arkadaşıydı. Pelia adlı bir kızdan Mdevam