Açısal Çap Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Açısal Çap:
Ay ve Güneş gibi gökcisimlerinin gerçek çap uçlarını gözlemciye birleştiren iki doğru arasındaki açı.

Mitoloji Terimi Olarak Açısal Çap:
Bir gökcisminin, gerçek çapının uçlarını, gözlemciye birleştiren doğrular arasındaki açı.

Açısal Çap ile ilgili benzer terimler:

Aloadlar : Poseidon ile İmphimedia'nın ikiz çocuklarına verilen ad. Bunlar Ares'I bidevam

Luna : Romalıların ay tanrıçasına verdikleri ad.devam

Aglaures : Kekrops'un kızı.devam

Okyrrhoe : Samos perilerinden.Khesias ile Imbrasos ırmağının kızı. Apollon bu kızı sdevam

Kaberio : Proteos'un kızı. Hephaistos ile olan evliliğinden Kadmilos adında bir oğlu odevam

Adonis : Güzelliği ile meşhur bir delikanlı, hakkında çeşit çeşit rivayetler vardır.devam