Açısal Çap Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Açısal Çap:
Ay ve Güneş gibi gökcisimlerinin gerçek çap uçlarını gözlemciye birleştiren iki doğru arasındaki açı.

Mitoloji Terimi Olarak Açısal Çap:
Bir gökcisminin, gerçek çapının uçlarını, gözlemciye birleştiren doğrular arasındaki açı.

Açısal Çap ile ilgili benzer terimler:

Velovis : Bir roma tanrısı. Yer altı tanrılarından sayılmakta, volkanlar ve balıdevam

Parthenius : Bugünkü Bartın çayının eski adı.devam

Menippe : Orion'un kızı, ve Metiokha'nın kardeşi. Zeka tanrıçası bu iki kardeşe ördevam

Polymede : Auotolykos'un kızı. Aeson'un karısı. Jason'un annesi. Kocası ölüme mahdevam

Kassandra : Priamos ile Hekube'nin kızı. Apollon bu kıza aşık olmuş ve kahinlik öğretdevam

Tantalos : Batı anadoluda Lydia kralı. Zeus ile Plouto'nun oğlu. Sipylos(Manisa) dağınddevam