Acir Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Hukuk Terimi Olarak Acir:
Kiraya veren kimse

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Acir:
Malını kirâya veren. Kirâdaki binânın ve eşyânın tâmiri ve zamanla tıkanmış boruların tâmiri âcire âittir. Tâmir etmezse, kirâcı evden çıkabilir. Fakat yaptırmaya âciri cebr edemez (zorlayamaz). Ev sâhibinin izni ile kendi yaparsa, parasını kesebilir. Kendiliğinden yaparsa kesemez. Kullanmak için lâzım olan şeylerin (meselâ hamur ocağı) tâmir parasını kirâdan kesemez. (Ali Haydar Efendi)

Acir ile ilgili benzer terimler:

Ebru : Kâğıt süslemeciliğinde kitre, kola vb. yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzdevam

Münafık Kime Denir? : Kalben inanmadığı halde, dili ile mümin olduğunu söyleyen kimsedir.devam

Müstehap Gusül : Bazı günler ve geceler veya bazı ibadetler ve ziyaretler münasebetiyledevam

Cemaat : 1- Toplu olarak namaz kılarken imama uyan kimse ya da kimseler. 2- devam

Selâmün Aleyküm : İki Müslüman karşılaşınca veya ayrılırken birinin diğerine; "Ben Müslümanıdevam

Adalet : 1. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe. 2. Haklı oladevam