Acir Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Hukuk Terimi Olarak Acir:
Kiraya veren kimse

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Acir:
Malını kirâya veren. Kirâdaki binânın ve eşyânın tâmiri ve zamanla tıkanmış boruların tâmiri âcire âittir. Tâmir etmezse, kirâcı evden çıkabilir. Fakat yaptırmaya âciri cebr edemez (zorlayamaz). Ev sâhibinin izni ile kendi yaparsa, parasını kesebilir. Kendiliğinden yaparsa kesemez. Kullanmak için lâzım olan şeylerin (meselâ hamur ocağı) tâmir parasını kirâdan kesemez. (Ali Haydar Efendi)

Acir ile ilgili benzer terimler:

Hz. Hüseyin : Peygamber (sav) in torunu.devam

Hürmet : Saygı; bir kimseye, bir şeye karşı dik- katli, özenli, ölçülü davranmayadevam

Harizmi : D.Ö. 780-850 9. yüzyılda Hârizmide dünyaya geldiği için Hârizmi adıyla anılan üdevam

Tertil : 1- Bir şeyin düzgün, güzel ve muntazam olması demektir. 2- Ağır ağır, tandevam

Mahya : Ramazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerindevam

Suikast : 1- Gizlice cana kıyma ve kötülük etmeye kalkışma. 2- Bir devlet büdevam