Açıklık Oranı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Açıklık Oranı:
Optik araçlarda açıklığın odak uzaklığına oranı.

Mitoloji Terimi Olarak Açıklık Oranı:
Optik araçlarda odak uzaklığının açıklığa oranı.

Açıklık Oranı ile ilgili benzer terimler:

Triptolemos : Eleusis kralı. Keleus ile Metanire'nin oğlu. Ziraat aletlerinin mucididirdevam

Akakallis : Girit kralı Minos'un kızı. Dione adı ile de çağırılır.devam

Hippomenes : Megeros ile Merope'nin oğlu. Atalante ile evlendi.devam

Egina : Asapos ırmağı tanrısının kızı, Zeus tarafından kaçırıldı.devam

Dione : Okeanos'un kızıdevam

Phlegethon : Yunanlıların cehennemlerinde akan ırmaklardan biri.devam