Açık Pozisyon Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Açık Pozisyon:
1- (Short Position) Döviz, altın, menkul kıymet gibi bir finansal araç üzerinden sahip olunan varlıkların aynı cinsten yükümlülükleri karşılayamayan kısmıdır. Örneğin 10 milyon ABD doları yükümlülüğe karşı 5 milyon ABD doları varlık bulunduruluyorsa aradaki 5 milyon ABD doları, açık ABD doları pozisyonunu ifade eder.

2- Fiyat değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz bir duruma karşı korunmasız olmak. Özellikle bankacılık sektöründe, bankaların döviz borcuna karşılık Türk Lirası cinsinden alacaklı olma durumunu ifade etmektedir.

3- Döviz, altın, menkul kıymet gibi finansal araçlardan biri üzerinden görünen varlıkların, aynı cinsten yükümlülükleri karşılamayan kısmı için kullanılır.

4- Aynı valör ve aynı miktar içinde fiziksel ödemeyle kapatılmadan ve tersine bir işlemle çevrilmeden yapılmış işlem.

Açık Pozisyon ile ilgili benzer terimler:

Kamu Gelirleri : Devletin kamu harcamalarını karşılamak amacıyla vergi, harç, resim, paradevam

Para Birimi Takası (Currency Swap) : Belirlenmiş bir süre zarfında,iki tarafın önceden belirlenmiş bir dövidevam

Sterilizasyon : Merkez bankalarının, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışlarınıdevam

Sabit Döviz Kuru Sistemi : Çeşitli ülkelerin paraları arasındaki kur oranı düzeyinin önceden saptadevam

Tutsat : (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Mortgage'ın Türkçe karşıldevam

Nakdi Kredi : Bir süre sonra geri ödenmesi koşulu ile ödünç verilen nakit para.devam