Açık Küme Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Açık Küme:
1- Sarmal gökadaların disklerinde yer alan, yüzlerce genç ve büyük kütleli yıldızladan oluşan gevşek yıldız topluluğu.

2- Dağınık olarak bir arada bulunan yıldızlar yığınağı. Ülker, Arıkovanı, Samanyolu dizgesinin açık kümeleridir.

3- Galaktik küme. Belli bir şekilleri olmayan ve gemelde galaktik düzlemde bulunan yıldız kümeleri.

Mitoloji Terimi Olarak Açık Küme:
Galaktik küme. Belli bir şekilleri olmayan ve genelde galaktik düzlemde bulunan yıldız kümeleri.

Açık Küme ile ilgili benzer terimler:

Brykhia : Aphrodite'in adlarından biri. Entheus'u parçaladı.devam

Phantosos : Uyku'nun oğlu. Kayaya, toprağa ırmağa ve cansız varlıklara dönüşebilen bir tanrdevam

Alkyone : Rüzgarların tanrısının kızı ve Keyk'in karısı. Kocası bir deniz kazasıdevam

Tantalos : Batı anadoluda Lydia kralı. Zeus ile Plouto'nun oğlu. Sipylos(Manisa) dağınddevam

Erytos : İole'nin babası. Ok atmada kendisini geçene kızını vermeyi vaad etmişti. devam

İtalos : Girit kralı Minos'un torunu, İtalya'ya adını veren kahramandevam