Açık Gemiler ve Açıklar Ağası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Açık Gemiler ve Açıklar Ağası:
Tuna'da işleyen gemilere verilen isimdi. Bu gemilerin işlerine bakan memura "açıklar ağası" denilirdi. Bu gemilere neden açık gemiler denildiği tam olarak bilinmese de, Tuna üzerinden başka yerlere gittiklerinden ve uzaklarda çalıştıklarından dolayı böyle söylendiği tahmin edilmektedir.

Açık Gemiler ve Açıklar Ağası ile ilgili benzer terimler:

Veraset : Kalıtım, irsiyet, mirasta hak sahibi olmak.devam

Âmm ve şâmil : Umumi ve kapsamlıdevam

Darülfünun : Osmanlı Devleti'nde 19. yyda açılan üniversite.devam

İdadi : Lise derecesindeki okullara verilen ad.devam

Derviş : Tarikatlardan birine bağlı olan ve tekkede çile ile uğraşan, giyim ve yaşayışıdevam

Alay Emini : Yüzbaşıdan büyük, binbaşıdan küçük, askeri kâtip sınıfından bir vazifenin devam