Açık Gemiler ve Açıklar Ağası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Açık Gemiler ve Açıklar Ağası:
Tuna'da işleyen gemilere verilen isimdi. Bu gemilerin işlerine bakan memura "açıklar ağası" denilirdi. Bu gemilere neden açık gemiler denildiği tam olarak bilinmese de, Tuna üzerinden başka yerlere gittiklerinden ve uzaklarda çalıştıklarından dolayı böyle söylendiği tahmin edilmektedir.

Açık Gemiler ve Açıklar Ağası ile ilgili benzer terimler:

Ağır Esame : Belli bir miktarın üzerinde ulûfe alanlar için kullanılan bir tabirdi. Ydevam

İstikraz : Ödünç alma.devam

Veraset : Kalıtım, irsiyet, mirasta hak sahibi olmak.devam

Şehzade Alayı : Sancak Beyliği görevi ile İstanbul'dan ayrılan şehzadeye düzenlenen tören.devam

Mevlevihane : Mevlevilik tarikatına bağlı olanların, tarikat kurallarına göre toplandıkdevam

Saray : Padişahın hem özel hayatının geçtiği, hem de devletin yönetildiği yerdi. Saraydevam