Açık Gemiler ve Açıklar Ağası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Açık Gemiler ve Açıklar Ağası:
Tuna'da işleyen gemilere verilen isimdi. Bu gemilerin işlerine bakan memura "açıklar ağası" denilirdi. Bu gemilere neden açık gemiler denildiği tam olarak bilinmese de, Tuna üzerinden başka yerlere gittiklerinden ve uzaklarda çalıştıklarından dolayı böyle söylendiği tahmin edilmektedir.

Açık Gemiler ve Açıklar Ağası ile ilgili benzer terimler:

Ağam Çırağı : Vezir dairelerinde istihdam olunan "iç ağa" ların hizmetkarları, acemelik ddevam

Beylerbeyi : Genel vali, Sancak beylerinin başı. Osmanlı imparatorluğunun Asya kıtasındevam

Zabit : Subay.devam

Akarat-ı Mevkuf : Gerek aynî (yani eşya, arazi vb. mallar) gerek nakdî yollarla elde edilen devam

Pantürkizm : Türkçülük, Türk birliğini amaçlayan politik akım, Osmanlı'nın son dönemlerinddevam

Solak : Osmanlı kapıkulu teşkilatı bünyesinde yer alan ve görevi padişahın muhdevam