Açık Gemiler ve Açıklar Ağası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Açık Gemiler ve Açıklar Ağası:
Tuna'da işleyen gemilere verilen isimdi. Bu gemilerin işlerine bakan memura "açıklar ağası" denilirdi. Bu gemilere neden açık gemiler denildiği tam olarak bilinmese de, Tuna üzerinden başka yerlere gittiklerinden ve uzaklarda çalıştıklarından dolayı böyle söylendiği tahmin edilmektedir.

Açık Gemiler ve Açıklar Ağası ile ilgili benzer terimler:

Derbent : İki dağ arasında bulunan geçit yeri, boğaz, önemli geçitlerin korunması için yapıladevam

Serdar-ı Ekrem : Orduya başkumandanlık ettiği zaman sadrazama verilen unvan.devam

Harem-i Hümayun : Sarayların kadınlara mahsus olan kısmı, Harem dairesi.devam

Hadis : Hz. Muhammed'in söz ve davranışlarını inceleyen bilim.devam

Kanunname : Osmanlı Devleti'nde özel ve kamu hukuka ait yayınlanan kanunlar.devam

Celep : İstanbul'un et ihtiyacını karşılayan tüccarlar.devam