Açık Gemiler ve Açıklar Ağası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Açık Gemiler ve Açıklar Ağası:
Tuna'da işleyen gemilere verilen isimdi. Bu gemilerin işlerine bakan memura "açıklar ağası" denilirdi. Bu gemilere neden açık gemiler denildiği tam olarak bilinmese de, Tuna üzerinden başka yerlere gittiklerinden ve uzaklarda çalıştıklarından dolayı böyle söylendiği tahmin edilmektedir.

Açık Gemiler ve Açıklar Ağası ile ilgili benzer terimler:

Resm : Bazı iş ve eşyadan alınan vergi ve ya harç.devam

Hanedan : Soylu ve büyük aile.devam

Darül Kurra : Cami, mescit gibi yerlerin hemen yanında yapılan kuran okuma yeri.devam

Islahat : Reform, iyileştirme, düzeltme.devam

Dirlik : Devlet memurları ve askerlere görevleri karşılığı verilen maaş veya topradevam

Zaptiye : Osmanlı Devletinde toplum güvenliğini sağlamakla görevli askeri polis kuruludevam