Açık Gemiler ve Açıklar Ağası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Açık Gemiler ve Açıklar Ağası:
Tuna'da işleyen gemilere verilen isimdi. Bu gemilerin işlerine bakan memura "açıklar ağası" denilirdi. Bu gemilere neden açık gemiler denildiği tam olarak bilinmese de, Tuna üzerinden başka yerlere gittiklerinden ve uzaklarda çalıştıklarından dolayı böyle söylendiği tahmin edilmektedir.

Açık Gemiler ve Açıklar Ağası ile ilgili benzer terimler:

Levend : Osmanlı'da deniz askeri.devam

Pençik : Asker yetiştirmek için savaş esirlerinden beşte bir oranında ayrılan acedevam

Baklava Alayı : Her Ramazanın 15. günü saray mutfağından yeniçerilere baklava verilirken yadevam

Kapı Ağası : Padişahın sarayındaki akağaların en büyüğü.devam

Harim : Camilerde ibadetin gerçekleştirildiği ana mekân. Belirli kısıtlamaların olduğu mdevam

İbnülemin : Güvenilir dost kişi.devam