Açık Gemiler ve Açıklar Ağası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Açık Gemiler ve Açıklar Ağası:
Tuna'da işleyen gemilere verilen isimdi. Bu gemilerin işlerine bakan memura "açıklar ağası" denilirdi. Bu gemilere neden açık gemiler denildiği tam olarak bilinmese de, Tuna üzerinden başka yerlere gittiklerinden ve uzaklarda çalıştıklarından dolayı böyle söylendiği tahmin edilmektedir.

Açık Gemiler ve Açıklar Ağası ile ilgili benzer terimler:

Danişmend : Medrese öğrencisi.devam

Reis-ül ûlema : Şeyhülislamlık dairesinde ilmiye sınıfının başı olan memur.devam

Arz : Toprak; sunma, bildirmedevam

Ağa Çırağı : Kanun hükümlerine aykırı olarak, yeniçeri ağaları tarafından, Türklerden ocdevam

Baş Çuhadar : Sarayda padişahın kaftan ve kürklerine bakan büyük memur. / Sadrazam vdevam

Akarat-ı Mevkuf : Gerek aynî (yani eşya, arazi vb. mallar) gerek nakdî yollarla elde edilen devam