Açık Gemiler ve Açıklar Ağası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Açık Gemiler ve Açıklar Ağası:
Tuna'da işleyen gemilere verilen isimdi. Bu gemilerin işlerine bakan memura "açıklar ağası" denilirdi. Bu gemilere neden açık gemiler denildiği tam olarak bilinmese de, Tuna üzerinden başka yerlere gittiklerinden ve uzaklarda çalıştıklarından dolayı böyle söylendiği tahmin edilmektedir.

Açık Gemiler ve Açıklar Ağası ile ilgili benzer terimler:

Arpa Emini : Saraydaki padişah ahırının en üst düzeydeki yöneticisi. Ahır masraflardevam

Cülüs Bahşişi : Padişahların tahta çıkışlarında dağıttıkları bahşişdevam

Cebelü (Cebeli) : Dirlik sahiplerinin sefer sırasında götürmekte zorunlu oldukları atlı devam

İltizam : Vergilerden birini bedel karşılığında alma toplama yetkisi, toplayana da devam

Acemi Ağa : Sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci (genellikle Arap) hadevam

Çeşnigir : Darphane-i Amire 'de (darphane) çalışan ve basılan gümüş ve altın paraladevam