Açık Gemiler ve Açıklar Ağası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Açık Gemiler ve Açıklar Ağası:
Tuna'da işleyen gemilere verilen isimdi. Bu gemilerin işlerine bakan memura "açıklar ağası" denilirdi. Bu gemilere neden açık gemiler denildiği tam olarak bilinmese de, Tuna üzerinden başka yerlere gittiklerinden ve uzaklarda çalıştıklarından dolayı böyle söylendiği tahmin edilmektedir.

Açık Gemiler ve Açıklar Ağası ile ilgili benzer terimler:

İcazet : Bilimde ve eğitimde öğrenimi tamamlayanlara verilen belge.devam

Darüşşafaka : Eski "Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye"(İslami Eğitim Cemiyeti) tarafından kudevam

Darül Kurra : Cami, mescit gibi yerlerin hemen yanında yapılan kuran okuma yeri.devam

Sancak : Bayrak, Osmanlı'da bir kaç kazadan meydana gelen yönetim birimi.devam

Sadaret kaymakamı : Sadrazam, Serdarı ekrem ünvanı ile ordunun başında sefere çıktığı zaman onudevam

Çerakçı : Kandilleri ve mumları yakıp söndürmekle görevli kişi.devam