Açık Gemiler ve Açıklar Ağası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Açık Gemiler ve Açıklar Ağası:
Tuna'da işleyen gemilere verilen isimdi. Bu gemilerin işlerine bakan memura "açıklar ağası" denilirdi. Bu gemilere neden açık gemiler denildiği tam olarak bilinmese de, Tuna üzerinden başka yerlere gittiklerinden ve uzaklarda çalıştıklarından dolayı böyle söylendiği tahmin edilmektedir.

Açık Gemiler ve Açıklar Ağası ile ilgili benzer terimler:

Ağa Kapısı : Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmi daireye verilen addı. Kapı, eskiden "resmidevam

Pençik : Asker yetiştirmek için savaş esirlerinden beşte bir oranında ayrılan acedevam

Eşraf : Bir bölgenin zenginleri, ileri gelenleri.devam

Alay Erkânı : Başta miralay olmak üzere, alayı teşkil eden taburların binbaşılarıyladevam

Defterdar : Osmanlı devletinin maliye işlerine bakan kişi, Devletin çeşitli resmi kudevam

Saray : Padişahın hem özel hayatının geçtiği, hem de devletin yönetildiği yerdi. Saraydevam