Açık Gemiler ve Açıklar Ağası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Açık Gemiler ve Açıklar Ağası:
Tuna'da işleyen gemilere verilen isimdi. Bu gemilerin işlerine bakan memura "açıklar ağası" denilirdi. Bu gemilere neden açık gemiler denildiği tam olarak bilinmese de, Tuna üzerinden başka yerlere gittiklerinden ve uzaklarda çalıştıklarından dolayı böyle söylendiği tahmin edilmektedir.

Açık Gemiler ve Açıklar Ağası ile ilgili benzer terimler:

Sadaret kaymakamı : Sadrazam, Serdarı ekrem ünvanı ile ordunun başında sefere çıktığı zaman onudevam

Cizye : Müslüman olmayanlardan alınan vergi.devam

Ahi Babalık : Debbağlar (dericiler) ve saraçlar gibi esnafın başlarındaki adamlara veriledevam

Akın : Keşif, tahrip veya yağma maksadıyla ecnebi memleketlerine yapılan askeri devam

Gaza : İslam dinini korumak ve yaymak amacıyla yapılan her türlü mücadele.devam

Darbhane-i Amire : Para basılan yer.devam