Açık Gemiler ve Açıklar Ağası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Açık Gemiler ve Açıklar Ağası:
Tuna'da işleyen gemilere verilen isimdi. Bu gemilerin işlerine bakan memura "açıklar ağası" denilirdi. Bu gemilere neden açık gemiler denildiği tam olarak bilinmese de, Tuna üzerinden başka yerlere gittiklerinden ve uzaklarda çalıştıklarından dolayı böyle söylendiği tahmin edilmektedir.

Açık Gemiler ve Açıklar Ağası ile ilgili benzer terimler:

Tuğra : 1- Padişahın adının yazılı bulunduğu ve karmaşık yazı tekniği ile yazılmış odevam

Ahz-u itâ : Alıp vermedevam

Kapıkulu : Osmanlı devletinde Padişahın kumandası altındaki piyade ve süvari sınıdevam

Su Terazisi : Şehre getirilen suyun havalandırılıp basınç kazandırılarak kamusal yapıladevam

Namazgâh (Musalla) : Yerleşim alanları dışında yoldan gelip geçenlerin ibadetlerini yapabilmedevam

Salma Mecra : Kanalet şeklindeki üstü açık olan su isale hattı.devam