Açık Gemiler ve Açıklar Ağası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Açık Gemiler ve Açıklar Ağası:
Tuna'da işleyen gemilere verilen isimdi. Bu gemilerin işlerine bakan memura "açıklar ağası" denilirdi. Bu gemilere neden açık gemiler denildiği tam olarak bilinmese de, Tuna üzerinden başka yerlere gittiklerinden ve uzaklarda çalıştıklarından dolayı böyle söylendiği tahmin edilmektedir.

Açık Gemiler ve Açıklar Ağası ile ilgili benzer terimler:

Alay Beyi : Eskiden miralay rütbesinde olan, vilayet merkezlerindeki jandarma kumadevam

Sahib-i Arz : Tımar ve zeamet sahipleri.devam

Kaside : On beş ila yüz beyitten oluşan ve tek kafiye düzenine göra kurulan ve devam

Tersane Emini : Gemi yapılan yerin mali işlerinin sorumlusu.devam

İcmal : Özet, kısaltma.devam

Derviş : Tarikatlardan birine bağlı olan ve tekkede çile ile uğraşan, giyim ve yaşayışıdevam