Açık Evren Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Açık Evren:
Genişlemeyi durduracak kadar maddeye (yerçekimine) sahip olmayan evren.

Açık Evren ile ilgili benzer terimler:

Hippolytos : Thesseus'un Amazonlar kraliçesi Atiope'den olan oğlu.devam

Brotheus : Yanardağlar tanrısı ile zeka tanrıçasının oğlu. Çok çirkin olduğu için alemin maskarasdevam

Eurymeda : Oeneus ile Althea'nın kızı. Kardeşi Meleagros'un ölümüne çok ağladığından Meledevam

Kadmilos : Finikelilerin tanrılarından biri.devam

Keryntos : Altın boynuzlu dişi geyik.devam

Proetid'ler : Argos kralı Proetos ile Sthenebea'nın kızlarına verilen ad. Bu üç kız kadevam