Açık Evren Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Açık Evren:
Genişlemeyi durduracak kadar maddeye (yerçekimine) sahip olmayan evren.

Açık Evren ile ilgili benzer terimler:

Eurylokos : Odysseus'un arkadaşı ve kızkardeşinin kocası.devam

Ephialtes : Gaia ile Uranos'un oğlu olan dev.devam

Atreus : Pelops ile Hippodemia'nın oğlu. Thyestes ile Nikippe'nin kardeşidir. Önce devam

Eurymeda : Oeneus ile Althea'nın kızı. Kardeşi Meleagros'un ölümüne çok ağladığından Meledevam

Pleiadlar : Atlas ile Pleione'nin yedi kızına verieln ad. Bu kızlar tanrılar tarafdevam

Troilos : Priamos ile Hekube'ninn oğlu. Akhilleus tarafından öldürüldü.devam