Acetes(Aietes) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Acetes(Aietes):
Kafkas dağları ile Karadeniz arasındaki bir bölgenin kralı.Sihirbaz Circe (Kirke)'nin kardeşi ve güneşin oğlu.

Acetes(Aietes) ile ilgili benzer terimler:

Lynkeus : Arganaut'lardan biri Messenia kralı Aphareus'un oğlu. Gözleri röntgen ışıdevam

Eurygania : Oidipus'un karısı.devam

Hagno : Lykea kaynağının perisi.devam

Helle : Phriksos'un kardeşi. Çanakkale boğazı eski adı olan Helles Pontos adını ondevam

Medos : Medea'nın oğludevam

Polksena : Priamos ile Hekaube'nin kızı.Yunan kahramanlarından Akhileus bu kıza gdevam