Acenta Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Hukuk Terimi Olarak Acenta:
Ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir işletmeyi ilgilendiren akidlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimse (TTK 116 vd.)

Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Acenta:
Aracı kurum ile imzalanan acentalık sözleşmesi çerçevesinde, sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım emirlerinin aracı kuruma iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık eden bankalardır.

Denizcilik Terimi Olarak Acenta:
Deniz işletmelerinin, gemilerini çalıştırırken limanlardaki bürokrasi işlerinde, gemi ve personelinin ihtiyaçlarını teminde aracı olarak kullandığı anlaşmalı veya temsilci kuruluşlardır.

Acenta ile ilgili benzer terimler:

El Fleyşını : Elde taşınabilen ve elektrikle çalışan ufak işaret feneri. Işığın uzak mesadevam

Çalkantı Sacı : Kısmen doldurulmuş tanklardaki mazot, motorin, su gibi maddelerin ağır dedevam

Dümen Dolabı : Dümen yekesine bağlı mekanizmasını çevirebilmek için yapılmış olan aygıt. devam

Abaşo Gabya Yelkeni : Çift gabyalardan alttaki gabya üzerindeki yelkendevam

Değişen Piçli Pervane : Kanatları hareket eden, ayarlanabilen pervane türü.devam

Kuntra : İskota yakasına bağlanan iki inceden birisi iskota olarak kullanıldığında diğeridevam