Acenta Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Hukuk Terimi Olarak Acenta:
Ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir işletmeyi ilgilendiren akidlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimse (TTK 116 vd.)

Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Acenta:
Aracı kurum ile imzalanan acentalık sözleşmesi çerçevesinde, sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım emirlerinin aracı kuruma iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık eden bankalardır.

Denizcilik Terimi Olarak Acenta:
Deniz işletmelerinin, gemilerini çalıştırırken limanlardaki bürokrasi işlerinde, gemi ve personelinin ihtiyaçlarını teminde aracı olarak kullandığı anlaşmalı veya temsilci kuruluşlardır.

Acenta ile ilgili benzer terimler:

Mendirek : Bir limanın denizden korunmasını sağlayan iskele veya dalgakıran.devam

Suhattı (Flota) : Teknenin gövdesinde, ıslak yüzeyle kuru yüzeyi arasındaki çizgi. devam

Parakete : Bir geminin süratini ve deniz içinde katettiği mesafeyi deniz mili yönündendevam

Selviçe : Yelkenli bir gemi armasındaki hareketli halatlar. devam

Forklift : Yükleme ve tahliye işlemlerinde, rıhtımda veya gemi ambarında ağır malzemdevam

Mezestre : Sancağı veya bayrağı gönderin yarısına kadar çekmeye, indirmeye mezestre denirdevam