Acemilik Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemilik:
Sarayın bir kısım yüksek memuriyetlerine tayin olunanlara, levazım bedeli olarak, verilen para hakkında kullanılan tabirdi. Bugün de, mesleklerinin icap ettirdiği eşya ve levazımın sağlanması için, yeni subaylara, bahriyelilere ve bir kısım memurlara "teçhizat bedeli" adıyla verilen para "acemilik" in devamı olarak sayılabilir.

Acemilik ile ilgili benzer terimler:

Veraset : Kalıtım, irsiyet, mirasta hak sahibi olmak.devam

Zaptiye : Osmanlı Devletinde toplum güvenliğini sağlamakla görevli askeri polis kuruludevam

Divan : Padişah ile devlet büyüklerinin bir araya gelerek devlet işlerini görüdevam

Fetva : Şeyhülislamın görüşü.devam

Evlad-ı Fatihan : Rumeli'nin fethi sırasında büyük yararlıkları görülen Türk halkı.devam

Şeyh : Tekke başkanı, tarikat lideri.devam