Acemilik Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemilik:
Sarayın bir kısım yüksek memuriyetlerine tayin olunanlara, levazım bedeli olarak, verilen para hakkında kullanılan tabirdi. Bugün de, mesleklerinin icap ettirdiği eşya ve levazımın sağlanması için, yeni subaylara, bahriyelilere ve bir kısım memurlara "teçhizat bedeli" adıyla verilen para "acemilik" in devamı olarak sayılabilir.

Acemilik ile ilgili benzer terimler:

Fetva : Şeyhülislamın görüşü.devam

İbnülemin : Güvenilir dost kişi.devam

Tekfur : Bizans döneminde vali düzeyinde olan yönetici.devam

Silahtar : Padişah ve vezir gibi devlet ileri gelenlerinin silahlarını koruyan vedevam

Cenah : Ordunun merkeze göre iki yandan her biri.devam

Darüşşifa : Şifahane, hastane gibi sağlık kuruluşlarına verilen eski adlardan biri. Sadevam