Acemilik Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemilik:
Sarayın bir kısım yüksek memuriyetlerine tayin olunanlara, levazım bedeli olarak, verilen para hakkında kullanılan tabirdi. Bugün de, mesleklerinin icap ettirdiği eşya ve levazımın sağlanması için, yeni subaylara, bahriyelilere ve bir kısım memurlara "teçhizat bedeli" adıyla verilen para "acemilik" in devamı olarak sayılabilir.

Acemilik ile ilgili benzer terimler:

Beylerbeyi : Genel vali, Sancak beylerinin başı. Osmanlı imparatorluğunun Asya kıtasındevam

Şahi : Büyük top.devam

İdadi : Lise derecesindeki okullara verilen ad.devam

Şer'i : İslami kurallara uygun yol, şer'i hukuk.devam

Akçe : Osmanlı Devletinin para birimi olup gümüşten yapılırdı.devam

Kapıcılar Kahyası : Bir ilin veya bir resmi dairenin babıâli'de görülecek işlerini takip ededevam