Acemilik Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemilik:
Sarayın bir kısım yüksek memuriyetlerine tayin olunanlara, levazım bedeli olarak, verilen para hakkında kullanılan tabirdi. Bugün de, mesleklerinin icap ettirdiği eşya ve levazımın sağlanması için, yeni subaylara, bahriyelilere ve bir kısım memurlara "teçhizat bedeli" adıyla verilen para "acemilik" in devamı olarak sayılabilir.

Acemilik ile ilgili benzer terimler:

Âmm ve şâmil : Umumi ve kapsamlıdevam

Kızlar Ağası : Saray hareminin ağası.(Darüssaade ağası)devam

Alay Kanunu : Alay-ı hümayunlarda, seferlerde, hükümdar huzurunda yapılan resmi geçitldevam

Hafız : Kur'an'ı ezberlemiş olan kişi.devam

Alay Beyi : Eskiden miralay rütbesinde olan, vilayet merkezlerindeki jandarma kumadevam

Harem-i Hümayun : Sarayların kadınlara mahsus olan kısmı, Harem dairesi.devam