Acemilik Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemilik:
Sarayın bir kısım yüksek memuriyetlerine tayin olunanlara, levazım bedeli olarak, verilen para hakkında kullanılan tabirdi. Bugün de, mesleklerinin icap ettirdiği eşya ve levazımın sağlanması için, yeni subaylara, bahriyelilere ve bir kısım memurlara "teçhizat bedeli" adıyla verilen para "acemilik" in devamı olarak sayılabilir.

Acemilik ile ilgili benzer terimler:

Arz : Toprak; sunma, bildirmedevam

Lökün : Zeytinyağı ile kireç karışımından dövülerek yapılan bir çeşit sızdırmazlık madevam

Acemi Oğlanlar : Yeniçeri ocağında istihdam edilmek üzere esirlerden veya devşirme usulüyle devam

Kıble taşı : Açık alanlarda oluşturulan namazgahlarda kıblenin yönünü belirtmek için didevam

Babüssaade Ağası : (Kapuağası/Saray ağası) Saraydaki hadım Darüssaade ağaları ile Akağaların ve Enderdevam

Hars : Tarla sürme, kültürdevam