Acemilik Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemilik:
Sarayın bir kısım yüksek memuriyetlerine tayin olunanlara, levazım bedeli olarak, verilen para hakkında kullanılan tabirdi. Bugün de, mesleklerinin icap ettirdiği eşya ve levazımın sağlanması için, yeni subaylara, bahriyelilere ve bir kısım memurlara "teçhizat bedeli" adıyla verilen para "acemilik" in devamı olarak sayılabilir.

Acemilik ile ilgili benzer terimler:

Katip : Sarayda veya herhangi bir devlet kurumunda çalışan ve görevi yazı işleridevam

Defter Emini : Osmanlılarda Defter-i Hakani idaresinde (Tapu ve kadastro genel müdürldevam

Ulufe : Osmanlı Devletinde Kapıkulu askerlerine ve memurlara üç ayda bir ödenen devam

Harem-i Hümayun : Sarayların kadınlara mahsus olan kısmı, Harem dairesi.devam

Voyvoda : Osmanlıların Eflak ve Boğdan beylerine verdikleri unvan.devam

Muhtesip : Çarşı ve pazar esnafını din kurallarına göre denetleyen görevli, beledidevam