Acemilik Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemilik:
Sarayın bir kısım yüksek memuriyetlerine tayin olunanlara, levazım bedeli olarak, verilen para hakkında kullanılan tabirdi. Bugün de, mesleklerinin icap ettirdiği eşya ve levazımın sağlanması için, yeni subaylara, bahriyelilere ve bir kısım memurlara "teçhizat bedeli" adıyla verilen para "acemilik" in devamı olarak sayılabilir.

Acemilik ile ilgili benzer terimler:

Harik havuzu : Yangın havuzu. Yangınlara müdahale etmek için gerekli olan suyun depo eddevam

Darbhane-i Amire : Para basılan yer.devam

Horasan Harcı : İçerisine yumurta akı katılarak yapılan bir çeşit harç.devam

Zinhar : Asla.devam

Tersane Çavuşu : Gemi yapılan yerin işçi başı.devam

Azap : Bekar Türk gençlerinden meydana getirilen piyade.devam