Acemilik Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemilik:
Sarayın bir kısım yüksek memuriyetlerine tayin olunanlara, levazım bedeli olarak, verilen para hakkında kullanılan tabirdi. Bugün de, mesleklerinin icap ettirdiği eşya ve levazımın sağlanması için, yeni subaylara, bahriyelilere ve bir kısım memurlara "teçhizat bedeli" adıyla verilen para "acemilik" in devamı olarak sayılabilir.

Acemilik ile ilgili benzer terimler:

Fetva : Şeyhülislamın görüşü.devam

Nizam-ı Alem : Dünya Düzeni.devam

Babüssaade Ağası (Kapuağası/Sarayağası) : Saraydaki hadım Darüssaade ağaları ile Akağaların ve Enderun memuriyetlerinidevam

Ocaklık : Osmanlı'da miri arazi türü.devam

Akça Farkı : Sarraflık yapanların, muhtelif devletlerin paralarını veya bir devletidevam

Harç : Resmi işlerde devlet veznesine ödenen para.devam