Acemilik Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemilik:
Sarayın bir kısım yüksek memuriyetlerine tayin olunanlara, levazım bedeli olarak, verilen para hakkında kullanılan tabirdi. Bugün de, mesleklerinin icap ettirdiği eşya ve levazımın sağlanması için, yeni subaylara, bahriyelilere ve bir kısım memurlara "teçhizat bedeli" adıyla verilen para "acemilik" in devamı olarak sayılabilir.

Acemilik ile ilgili benzer terimler:

Ahkam Defteri : Osmanlılarda yasa, yargı ve tüzük niteliğinde olan kararların yazıldığı deftdevam

Arâzi-i mezrû'a : Ekilen arazidevam

Kıble taşı : Açık alanlarda oluşturulan namazgahlarda kıblenin yönünü belirtmek için didevam

Seyyid ( seyit ) : Bir topluluğun ileri gelen kişisi, efendi.devam

Veliahd : Hükümdarın halefi olan.devam

Kürkçübaşı : Padişahın kürklerini muhafaza etmekle görevli kişi.devam