Acemilik Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemilik:
Sarayın bir kısım yüksek memuriyetlerine tayin olunanlara, levazım bedeli olarak, verilen para hakkında kullanılan tabirdi. Bugün de, mesleklerinin icap ettirdiği eşya ve levazımın sağlanması için, yeni subaylara, bahriyelilere ve bir kısım memurlara "teçhizat bedeli" adıyla verilen para "acemilik" in devamı olarak sayılabilir.

Acemilik ile ilgili benzer terimler:

Ahz-u kabz : Her iki sözcük, almak anlamına gelir.devam

Rüştiye : Ortaokul derecesinde olan eğitim kurumu.devam

Zeamet : Osmanlı'da dirlik arazilerinin bir bölümü.devam

Esham : III. Mustafa döneminde piyasaya sürülen borçlanma (istikraz) kuponları. devam

Reis-ül küttap : Tanzimattan önce Osmanlı imparatorluğunun dışişleri bakanına verilen ad. devam

Baruthane Nazırı : Barut imalatı ile uğraşan baruthane nezaretinin yöneticisi.devam