Acemilik Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemilik:
Sarayın bir kısım yüksek memuriyetlerine tayin olunanlara, levazım bedeli olarak, verilen para hakkında kullanılan tabirdi. Bugün de, mesleklerinin icap ettirdiği eşya ve levazımın sağlanması için, yeni subaylara, bahriyelilere ve bir kısım memurlara "teçhizat bedeli" adıyla verilen para "acemilik" in devamı olarak sayılabilir.

Acemilik ile ilgili benzer terimler:

Alay Arabası : Alaylarda padişahların bindikleri arabaya verilen addı. Buna "saltanatdevam

Şeyhülislam : Divana katılan fakat oy kullanmayan şeyhülislamın protokoldeki sırası devam

Vezir : Bakanlık ve valilik gibi önemli görevleri yerine getiren ve paşa ünvandevam

Baruthane Nazırı : Barut imalatı ile uğraşan baruthane nezaretinin yöneticisi.devam

Kölemen : (Memluk) Eskiden kölelerden oluşan bir asker sınıfı.devam

Hat : Güzel yazı yazma sanatı.devam