Acemilik Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemilik:
Sarayın bir kısım yüksek memuriyetlerine tayin olunanlara, levazım bedeli olarak, verilen para hakkında kullanılan tabirdi. Bugün de, mesleklerinin icap ettirdiği eşya ve levazımın sağlanması için, yeni subaylara, bahriyelilere ve bir kısım memurlara "teçhizat bedeli" adıyla verilen para "acemilik" in devamı olarak sayılabilir.

Acemilik ile ilgili benzer terimler:

Zabit : Subay.devam

Alay Beyi : Eskiden miralay rütbesinde olan, vilayet merkezlerindeki jandarma kumadevam

Yeniçeri : Orhan Gazi tarafından kurulan piyade sınıfı asker ocağının erleri. Başlandevam

Eyercibaşı : Padişahın ve saraydaki diğer yüksek görevlilerin atlarının eyerlerini yapdevam

Harem-i Hümayun : Sarayların kadınlara mahsus olan kısmı, Harem dairesi.devam

Kaside : On beş ila yüz beyitten oluşan ve tek kafiye düzenine göra kurulan ve devam