Acemilik Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemilik:
Sarayın bir kısım yüksek memuriyetlerine tayin olunanlara, levazım bedeli olarak, verilen para hakkında kullanılan tabirdi. Bugün de, mesleklerinin icap ettirdiği eşya ve levazımın sağlanması için, yeni subaylara, bahriyelilere ve bir kısım memurlara "teçhizat bedeli" adıyla verilen para "acemilik" in devamı olarak sayılabilir.

Acemilik ile ilgili benzer terimler:

Nakkaş : Binaların duvar ve tavan gibi yerlerine ve kitaplar süslemeler yapan rdevam

Ağalık Hakkı : Sipahiler, zeamet sahipleri ve has sahiplerinin, timar, zeamet ve hasldevam

Muhtesip : Çarşı ve pazar esnafını din kurallarına göre denetleyen görevli, beledidevam

Askeri Rüşdiye : Askeri ortaokul.devam

İfta Görevi : Fetva görevidir. Yapılanların şeriata uygun olup olmadığı konusunda fikirdevam

Derviş : Tarikatlardan birine bağlı olan ve tekkede çile ile uğraşan, giyim ve yaşayışıdevam