Acemilik Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemilik:
Sarayın bir kısım yüksek memuriyetlerine tayin olunanlara, levazım bedeli olarak, verilen para hakkında kullanılan tabirdi. Bugün de, mesleklerinin icap ettirdiği eşya ve levazımın sağlanması için, yeni subaylara, bahriyelilere ve bir kısım memurlara "teçhizat bedeli" adıyla verilen para "acemilik" in devamı olarak sayılabilir.

Acemilik ile ilgili benzer terimler:

Türbe (Kümbet) : Her iki terimde Türk-İslam mezar yapılarına verilen adlardır. Türbe ve devam

Acemi Ağa : Sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci (genellikle Arap) hadevam

Züyuf Akçe : Ayarı düşük para.devam

Su yolcubaşı : Su yolcuların idaresinden ve çeşmelerin bakım ve onarımından sorumlu oladevam

Taassup : Bağnazlık, körü körüne bağlılık.devam

Serdar-ı Ekrem : Orduya başkumandanlık ettiği zaman sadrazama verilen unvan.devam