Acemilik Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemilik:
Sarayın bir kısım yüksek memuriyetlerine tayin olunanlara, levazım bedeli olarak, verilen para hakkında kullanılan tabirdi. Bugün de, mesleklerinin icap ettirdiği eşya ve levazımın sağlanması için, yeni subaylara, bahriyelilere ve bir kısım memurlara "teçhizat bedeli" adıyla verilen para "acemilik" in devamı olarak sayılabilir.

Acemilik ile ilgili benzer terimler:

Sekban : Osmanlı'da sınır boylarında görev yapan asker.devam

Levend : Osmanlı'da deniz askeri.devam

Namazgâh (Musalla) : Yerleşim alanları dışında yoldan gelip geçenlerin ibadetlerini yapabilmedevam

Külliye : Medrese, hamam, imaret, şifahane ve çarşı gibi ek yapıları ile birlikte devam

Tahrir : Osmanlı Devletinde yeni fethedilen toprakların mülkiyet ve vergi oranldevam

Âmme emlakı : Kamu taşınmaz malları.devam