Acemilik Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemilik:
Sarayın bir kısım yüksek memuriyetlerine tayin olunanlara, levazım bedeli olarak, verilen para hakkında kullanılan tabirdi. Bugün de, mesleklerinin icap ettirdiği eşya ve levazımın sağlanması için, yeni subaylara, bahriyelilere ve bir kısım memurlara "teçhizat bedeli" adıyla verilen para "acemilik" in devamı olarak sayılabilir.

Acemilik ile ilgili benzer terimler:

Küttab : Katipler, Defterdar ve Nişancıya bağlı kalemlerde çalışan memurlar.devam

Ağa : Eskiden yüksek mevki sahipleri hakkında kullanılan bir tabirdi. Bilhasdevam

Akça Farkı : Sarraflık yapanların, muhtelif devletlerin paralarını veya bir devletidevam

Kapan : Yiyecek ve giyecek ürünlerinin toptan satıldığı kapalı çarşılar.devam

Kürkçübaşı : Padişahın kürklerini muhafaza etmekle görevli kişi.devam

Su yolcu : Su tesislerinin isale hatlarının bakım ve onarımından sorumlu olan kişdevam