Acemi Oğlanı Kethûdası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Acemi Oğlanı Kethüdası:
Acemi oğlanları işine bakan Anadolu ve Rumeli ağalarının maiyetîerindeki memurlara verilen unvan.

Osmanlıca Terimi Olarak Acemi Oğlanı Kethûdası:
Acemi oğlanları işine bakan Anadolu ve Rumeli Ağaları'nın hizmetindeki adamlara verilen isimdir. Toplanan acemi oğlanlarını satın alanlardan yoklama akçesini tahsil etmek ve kaçanları tutmak vazifeleriyle yükümlüydü. Acemi oğlanlarını satın almış olanlardan "yoklama akçesi" adıyla 80'er akçe alınırdı. Bu paralar alınırken aynı zamanda acemi oğlanlarının yoklaması da yapılırdı. Bu vazifeyi yapmak üzere Anadolu ve Rumeli'ye 2'şer kethûda gönderilirdi.

Anadolu ve Rumeli Ağaları'nın İstanbul'da başka kethûdaları da bulunurdu. Bunların da görevleri, Türklere satılan acemi oğlanlarından kaçanları yakalamaktı. Onun için kol dolaşırlardı. Yakalanan acemi oğlanları tekrar satılırdı.

Acemi Oğlanı Kethûdası ile ilgili benzer terimler:

Tarikat : Tasavvufa dayalı olan çeşitli islam doktrinlerine verilen ad.devam

Kavas : Osmanlılarda vezirlerin yanında bulunan silahlı koruma görevlileri.190devam

Kapıcıbaşı : Saray kapılarını bekleyen sınıfın yöneticisi.devam

Zaptiye : Osmanlı Devletinde toplum güvenliğini sağlamakla görevli askeri polis kuruludevam

Horasan Harcı : İçerisine yumurta akı katılarak yapılan bir çeşit harç.devam

Valide Sultan : Padişah annesi. Padişah tahta çıkınca anasıda valide sultan ünvanını alıdevam