Acemi Oğlanı Kethûdası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Acemi Oğlanı Kethüdası:
Acemi oğlanları işine bakan Anadolu ve Rumeli ağalarının maiyetîerindeki memurlara verilen unvan.

Osmanlıca Terimi Olarak Acemi Oğlanı Kethûdası:
Acemi oğlanları işine bakan Anadolu ve Rumeli Ağaları'nın hizmetindeki adamlara verilen isimdir. Toplanan acemi oğlanlarını satın alanlardan yoklama akçesini tahsil etmek ve kaçanları tutmak vazifeleriyle yükümlüydü. Acemi oğlanlarını satın almış olanlardan "yoklama akçesi" adıyla 80'er akçe alınırdı. Bu paralar alınırken aynı zamanda acemi oğlanlarının yoklaması da yapılırdı. Bu vazifeyi yapmak üzere Anadolu ve Rumeli'ye 2'şer kethûda gönderilirdi.

Anadolu ve Rumeli Ağaları'nın İstanbul'da başka kethûdaları da bulunurdu. Bunların da görevleri, Türklere satılan acemi oğlanlarından kaçanları yakalamaktı. Onun için kol dolaşırlardı. Yakalanan acemi oğlanları tekrar satılırdı.

Acemi Oğlanı Kethûdası ile ilgili benzer terimler:

İhramcı : Hacıların Kâbe'ye giderken giydiği ve geniş beyaz yünlü çarşaftan ibaret olandevam

Balyos : Osmanlı Devletinde Venedik elçilerine verilen ad.devam

Baklava Alayı : Her Ramazanın 15. günü saray mutfağından yeniçerilere baklava verilirken yadevam

Zinhar : Asla.devam

Acem Kösteği : Eski yazmalarda, kitap dikildikten sonra cilde, dibinden ve iç tarafındadevam

Aşçıbaşı : Saray mutfaklarındaki aşçıların başı.devam