Acemi Ağa Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemi Ağa:
Sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci (genellikle Arap) haremağalarından bir kısmına verilen unvandı.

Saraya alınan haremağalarına ilk önce "en aşağı" adı verilirdi. Bunların bir müddet sonra mertebeleri terfi edilir, kendilerine "acemi ağa" denilirdi. En aşağılar, yüksek mertebeli diğer ağalar gibi, kendilerinden bir derece yüksek olan acemi ağalara da hizmet ederlerdi. En aşağılar daima kapı nöbeti bekledikleri halde, acemi ağalar sıraları geldikçe nöbet tutarlardı. Acemi ağalar vakti geldikçe ve layıklık gösterdikçe terfi eder, şansı yaver gidenler derece derece yükselerek "darüssaâde ağalığı" na kadar çıkarlardı.

Acemi Ağa ile ilgili benzer terimler:

Ağa Bölüğü : Yeniçeri ocağında önemli bir yere sahip olan "İstanbul Ağası"nın odasına veriledevam

Ağa Sancağı : Yeniçeri ağasına ait sancağa verilen addı. Yeniçeri ağaları ilk zamanlarında sancakdevam

Darüşşafaka : Eski "Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye"(İslami Eğitim Cemiyeti) tarafından kudevam

Risale : Belli bir konuya ayrılmış hacimce küçük kitap, mektup, broşür.devam

Harç : Resmi işlerde devlet veznesine ödenen para.devam

Cizye : Müslüman olmayanlardan alınan vergi.devam