Acemi Ağa Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemi Ağa:
Sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci (genellikle Arap) haremağalarından bir kısmına verilen unvandı.

Saraya alınan haremağalarına ilk önce "en aşağı" adı verilirdi. Bunların bir müddet sonra mertebeleri terfi edilir, kendilerine "acemi ağa" denilirdi. En aşağılar, yüksek mertebeli diğer ağalar gibi, kendilerinden bir derece yüksek olan acemi ağalara da hizmet ederlerdi. En aşağılar daima kapı nöbeti bekledikleri halde, acemi ağalar sıraları geldikçe nöbet tutarlardı. Acemi ağalar vakti geldikçe ve layıklık gösterdikçe terfi eder, şansı yaver gidenler derece derece yükselerek "darüssaâde ağalığı" na kadar çıkarlardı.

Acemi Ağa ile ilgili benzer terimler:

Derviş : Tarikatlardan birine bağlı olan ve tekkede çile ile uğraşan, giyim ve yaşayışıdevam

Cenah : Ordunun merkeze göre iki yandan her biri.devam

Mescit : İçinde cuma namazı ve bayram namazı kılınmayan küçük mahalle cami.devam

Kızlar Ağası : Saray hareminin ağası.(Darüssaade ağası)devam

Berat : Osmanlı Devletinde bir göreve tayin ya da unvan verilmesi nedeniyle vedevam

Ahz-u itâ : Alıp vermedevam