Acemi Ağa Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemi Ağa:
Sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci (genellikle Arap) haremağalarından bir kısmına verilen unvandı.

Saraya alınan haremağalarına ilk önce "en aşağı" adı verilirdi. Bunların bir müddet sonra mertebeleri terfi edilir, kendilerine "acemi ağa" denilirdi. En aşağılar, yüksek mertebeli diğer ağalar gibi, kendilerinden bir derece yüksek olan acemi ağalara da hizmet ederlerdi. En aşağılar daima kapı nöbeti bekledikleri halde, acemi ağalar sıraları geldikçe nöbet tutarlardı. Acemi ağalar vakti geldikçe ve layıklık gösterdikçe terfi eder, şansı yaver gidenler derece derece yükselerek "darüssaâde ağalığı" na kadar çıkarlardı.

Acemi Ağa ile ilgili benzer terimler:

Ağa Bölüğü : Yeniçeri ocağında önemli bir yere sahip olan "İstanbul Ağası"nın odasına veriledevam

Çeşnigir : Darphane-i Amire 'de (darphane) çalışan ve basılan gümüş ve altın paraladevam

Tezhip : Kitap süsleme sanatı.devam

İltizam : Vergilerden birini bedel karşılığında alma toplama yetkisi, toplayana da devam

İptidai : İlkel, ilkokuldevam

Akâr : Gayrimenkullerden kirâ yoluyla sağlanan gelir.devam