Acemi Ağa Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemi Ağa:
Sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci (genellikle Arap) haremağalarından bir kısmına verilen unvandı.

Saraya alınan haremağalarına ilk önce "en aşağı" adı verilirdi. Bunların bir müddet sonra mertebeleri terfi edilir, kendilerine "acemi ağa" denilirdi. En aşağılar, yüksek mertebeli diğer ağalar gibi, kendilerinden bir derece yüksek olan acemi ağalara da hizmet ederlerdi. En aşağılar daima kapı nöbeti bekledikleri halde, acemi ağalar sıraları geldikçe nöbet tutarlardı. Acemi ağalar vakti geldikçe ve layıklık gösterdikçe terfi eder, şansı yaver gidenler derece derece yükselerek "darüssaâde ağalığı" na kadar çıkarlardı.

Acemi Ağa ile ilgili benzer terimler:

Kaza Görevi : Yargı görevidir. Bu görev kadılar tarafından yürütülürdü. Kadılar İslamdevam

Darbhane-i Amire : Para basılan yer.devam

Reis-ül ûlema : Şeyhülislamlık dairesinde ilmiye sınıfının başı olan memur.devam

Saray : Padişahın hem özel hayatının geçtiği, hem de devletin yönetildiği yerdi. Saraydevam

Düzek Akçesi : Yeniçeri ocağına katılan acemioğlanlara verilen para.devam

Acemi Oğlanı Kethûdası : Acemi oğlanları işine bakan Anadolu ve Rumeli Ağaları'nın hizmetindeki adamldevam