Acemi Ağa Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemi Ağa:
Sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci (genellikle Arap) haremağalarından bir kısmına verilen unvandı.

Saraya alınan haremağalarına ilk önce "en aşağı" adı verilirdi. Bunların bir müddet sonra mertebeleri terfi edilir, kendilerine "acemi ağa" denilirdi. En aşağılar, yüksek mertebeli diğer ağalar gibi, kendilerinden bir derece yüksek olan acemi ağalara da hizmet ederlerdi. En aşağılar daima kapı nöbeti bekledikleri halde, acemi ağalar sıraları geldikçe nöbet tutarlardı. Acemi ağalar vakti geldikçe ve layıklık gösterdikçe terfi eder, şansı yaver gidenler derece derece yükselerek "darüssaâde ağalığı" na kadar çıkarlardı.

Acemi Ağa ile ilgili benzer terimler:

Yörük : Yarı yerleşik Türk toplulukları.devam

Hazine-i Hassa : Padişahın şahsi gelir ve malları.devam

Sadaret kaymakamı : Sadrazam, Serdarı ekrem ünvanı ile ordunun başında sefere çıktığı zaman onudevam

Serasker : 1- Padişah ve sadrazam sefere çıkmadığı zaman ordunun başında seferi yönetedevam

Orta : Yeniçeri ocağında bölük.devam

Devşirme : 1-Devlet hizmetlerinde ve Kapıkulu ocaklarında kullanılmak üzere Hristdevam