Acemi Ağa Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemi Ağa:
Sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci (genellikle Arap) haremağalarından bir kısmına verilen unvandı.

Saraya alınan haremağalarına ilk önce "en aşağı" adı verilirdi. Bunların bir müddet sonra mertebeleri terfi edilir, kendilerine "acemi ağa" denilirdi. En aşağılar, yüksek mertebeli diğer ağalar gibi, kendilerinden bir derece yüksek olan acemi ağalara da hizmet ederlerdi. En aşağılar daima kapı nöbeti bekledikleri halde, acemi ağalar sıraları geldikçe nöbet tutarlardı. Acemi ağalar vakti geldikçe ve layıklık gösterdikçe terfi eder, şansı yaver gidenler derece derece yükselerek "darüssaâde ağalığı" na kadar çıkarlardı.

Acemi Ağa ile ilgili benzer terimler:

Sekban : Osmanlı'da sınır boylarında görev yapan asker.devam

Amire : Devlete ait olan, resmi, tersane-i amire.devam

Akın : Keşif, tahrip veya yağma maksadıyla ecnebi memleketlerine yapılan askeri devam

Ağaç Kavilya : Gemi kaplamalarını ıskarmoz (küreklerin takıldığı yerler) ve kemerlere tudevam

Ağa Sancağı : Yeniçeri ağasına ait sancağa verilen addı. Yeniçeri ağaları ilk zamanlarında sancakdevam

Aslah (eslah) : En uygun (Vakfiyelerde en uygun oğul diye geçer)devam