Acemi Ağa Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemi Ağa:
Sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci (genellikle Arap) haremağalarından bir kısmına verilen unvandı.

Saraya alınan haremağalarına ilk önce "en aşağı" adı verilirdi. Bunların bir müddet sonra mertebeleri terfi edilir, kendilerine "acemi ağa" denilirdi. En aşağılar, yüksek mertebeli diğer ağalar gibi, kendilerinden bir derece yüksek olan acemi ağalara da hizmet ederlerdi. En aşağılar daima kapı nöbeti bekledikleri halde, acemi ağalar sıraları geldikçe nöbet tutarlardı. Acemi ağalar vakti geldikçe ve layıklık gösterdikçe terfi eder, şansı yaver gidenler derece derece yükselerek "darüssaâde ağalığı" na kadar çıkarlardı.

Acemi Ağa ile ilgili benzer terimler:

Ağa Kapısı Şakirtleri : Ağa kapısında yazı işlerini yapan görevlilere verilen addı. Burada on kişdevam

Arpa Emini : Saraydaki padişah ahırının en üst düzeydeki yöneticisi. Ahır masraflardevam

Gedik : Boşluk, eksiklik, güçlük. Esnafa dükkan açma izninin verilmesi.devam

Mahlas : Eskiden bir şiirin son beytinde kullanılması adet olan, şairlerin kulldevam

Ahz-u itâ : Alıp vermedevam

Nizam-ı Cedit : Avrupa tarzında kurulmak istenen ordu, III. Selim'in Avrupa tarzı yaptdevam