Acemi Ağa Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemi Ağa:
Sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci (genellikle Arap) haremağalarından bir kısmına verilen unvandı.

Saraya alınan haremağalarına ilk önce "en aşağı" adı verilirdi. Bunların bir müddet sonra mertebeleri terfi edilir, kendilerine "acemi ağa" denilirdi. En aşağılar, yüksek mertebeli diğer ağalar gibi, kendilerinden bir derece yüksek olan acemi ağalara da hizmet ederlerdi. En aşağılar daima kapı nöbeti bekledikleri halde, acemi ağalar sıraları geldikçe nöbet tutarlardı. Acemi ağalar vakti geldikçe ve layıklık gösterdikçe terfi eder, şansı yaver gidenler derece derece yükselerek "darüssaâde ağalığı" na kadar çıkarlardı.

Acemi Ağa ile ilgili benzer terimler:

Hünkâr Mahfili : Camilerde hükümdara ayrılan bölüm. Bazen galerinin bir bölümü, bazen adevam

Barok : 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da görülen sanat akımı.devam

Tophane nazırı : Topların imal edildiği ve topçu askerlerin eğitiminin yapıldığı yerin komutanı.devam

Ahilik : Anadolu'da sosyal dayanışmayı amaçlayan esnaf, zanaat gibi çalışma kollarıdevam

Akârât : Gelir sağlayan gayrimenkuller.devam

Gedik : Boşluk, eksiklik, güçlük. Esnafa dükkan açma izninin verilmesi.devam