Acemi Ağa Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemi Ağa:
Sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci (genellikle Arap) haremağalarından bir kısmına verilen unvandı.

Saraya alınan haremağalarına ilk önce "en aşağı" adı verilirdi. Bunların bir müddet sonra mertebeleri terfi edilir, kendilerine "acemi ağa" denilirdi. En aşağılar, yüksek mertebeli diğer ağalar gibi, kendilerinden bir derece yüksek olan acemi ağalara da hizmet ederlerdi. En aşağılar daima kapı nöbeti bekledikleri halde, acemi ağalar sıraları geldikçe nöbet tutarlardı. Acemi ağalar vakti geldikçe ve layıklık gösterdikçe terfi eder, şansı yaver gidenler derece derece yükselerek "darüssaâde ağalığı" na kadar çıkarlardı.

Acemi Ağa ile ilgili benzer terimler:

Ağavat : Saray hizmetinde kullanılan harem ağaları için kullanılan bir tabirdi. Ağavat,devam

Malikane : Yurtluk.devam

Sekban : Osmanlı'da sınır boylarında görev yapan asker.devam

Tersane Kethüdası : Gemi yapılan yerin yöneticisi.devam

Hafız : Kur'an'ı ezberlemiş olan kişi.devam

Pantürkizm : Türkçülük, Türk birliğini amaçlayan politik akım, Osmanlı'nın son dönemlerinddevam