Acemi Ağa Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemi Ağa:
Sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci (genellikle Arap) haremağalarından bir kısmına verilen unvandı.

Saraya alınan haremağalarına ilk önce "en aşağı" adı verilirdi. Bunların bir müddet sonra mertebeleri terfi edilir, kendilerine "acemi ağa" denilirdi. En aşağılar, yüksek mertebeli diğer ağalar gibi, kendilerinden bir derece yüksek olan acemi ağalara da hizmet ederlerdi. En aşağılar daima kapı nöbeti bekledikleri halde, acemi ağalar sıraları geldikçe nöbet tutarlardı. Acemi ağalar vakti geldikçe ve layıklık gösterdikçe terfi eder, şansı yaver gidenler derece derece yükselerek "darüssaâde ağalığı" na kadar çıkarlardı.

Acemi Ağa ile ilgili benzer terimler:

Et Meydanı : İstanbul, Aksaray'da Yeniçerilere et dağıtılan ve kazan kaldırdıkları bölge.devam

Adaletname : Padişahların toplumsal düzeni sağlamak için yayınladıkları emir.devam

Kethüda : Kahya, yardımcı, üst düzey devlet görevlilerinin yardımcısı, saray hizdevam

Karavela : Osmanlı deniz kuvvetlerinde kullanılan büyük savaş gemilerine verilen devam

Vakıf : Bir hizmetin sürekli yapılabilmesi için belli koşullarla resmi bir yoldadevam

Reaya : Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk.devam