Acemi Ağa Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemi Ağa:
Sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci (genellikle Arap) haremağalarından bir kısmına verilen unvandı.

Saraya alınan haremağalarına ilk önce "en aşağı" adı verilirdi. Bunların bir müddet sonra mertebeleri terfi edilir, kendilerine "acemi ağa" denilirdi. En aşağılar, yüksek mertebeli diğer ağalar gibi, kendilerinden bir derece yüksek olan acemi ağalara da hizmet ederlerdi. En aşağılar daima kapı nöbeti bekledikleri halde, acemi ağalar sıraları geldikçe nöbet tutarlardı. Acemi ağalar vakti geldikçe ve layıklık gösterdikçe terfi eder, şansı yaver gidenler derece derece yükselerek "darüssaâde ağalığı" na kadar çıkarlardı.

Acemi Ağa ile ilgili benzer terimler:

Şehzade : Padişah oğlu veya padişah ailesinden olan diğer erkeklerin oğullarından biri.devam

Derbentçi : Sınırda bulunan kaleleri, yolları koruyan görevli, Hristiyan olanlarındevam

Ağır Esame : Belli bir miktarın üzerinde ulûfe alanlar için kullanılan bir tabirdi. Ydevam

Kapıcılar Kahyası : Bir ilin veya bir resmi dairenin babıâli'de görülecek işlerini takip ededevam

Arâzi-i mezrû'a : Ekilen arazidevam

Yurtluk : Büyük köşk, malikane, bir yerin gelirinin ömür boyu bir kimseye tahsisdevam