Acemi Ağa Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemi Ağa:
Sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci (genellikle Arap) haremağalarından bir kısmına verilen unvandı.

Saraya alınan haremağalarına ilk önce "en aşağı" adı verilirdi. Bunların bir müddet sonra mertebeleri terfi edilir, kendilerine "acemi ağa" denilirdi. En aşağılar, yüksek mertebeli diğer ağalar gibi, kendilerinden bir derece yüksek olan acemi ağalara da hizmet ederlerdi. En aşağılar daima kapı nöbeti bekledikleri halde, acemi ağalar sıraları geldikçe nöbet tutarlardı. Acemi ağalar vakti geldikçe ve layıklık gösterdikçe terfi eder, şansı yaver gidenler derece derece yükselerek "darüssaâde ağalığı" na kadar çıkarlardı.

Acemi Ağa ile ilgili benzer terimler:

Molla : Büyük kadı, Kadı'nın bir üst derecesi, eyalet kadısı.devam

Akâr : Gayrimenkullerden kirâ yoluyla sağlanan gelir.devam

Babüssaade Ağası (Kapuağası/Sarayağası) : Saraydaki hadım Darüssaade ağaları ile Akağaların ve Enderun memuriyetlerinidevam

Müsadere : Osmanlı Devletinde her hangi bir kişiye ait mallara padişah adına el kdevam

Namazgah : Açıkta namaz kılmak için hazırlanmış yer.devam

Kapan : Yiyecek ve giyecek ürünlerinin toptan satıldığı kapalı çarşılar.devam