Acemi Ağa Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemi Ağa:
Sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci (genellikle Arap) haremağalarından bir kısmına verilen unvandı.

Saraya alınan haremağalarına ilk önce "en aşağı" adı verilirdi. Bunların bir müddet sonra mertebeleri terfi edilir, kendilerine "acemi ağa" denilirdi. En aşağılar, yüksek mertebeli diğer ağalar gibi, kendilerinden bir derece yüksek olan acemi ağalara da hizmet ederlerdi. En aşağılar daima kapı nöbeti bekledikleri halde, acemi ağalar sıraları geldikçe nöbet tutarlardı. Acemi ağalar vakti geldikçe ve layıklık gösterdikçe terfi eder, şansı yaver gidenler derece derece yükselerek "darüssaâde ağalığı" na kadar çıkarlardı.

Acemi Ağa ile ilgili benzer terimler:

Meşveret : Herhangi bir konuda danışma, görüş alışverişinde bulunma.devam

Başçıbaşı : Saraya ait inşaat işlerinde çalışan işçi başlarının (Başçı) başı olan kişi.devam

Su Kemeri : Su borularının basınca dayanıklı yapılamadığı dönemlerde kentin su ihtiyadevam

Maliye Nazırı : Osmanlılarda devletin gelir ve giderlerinin tutulduğu maliye teşkilatınındevam

İhtisab : Osmanlıların klasik döneminde belediyenin işlevini yerine getiren yönedevam

Reis-ül ûlema : Şeyhülislamlık dairesinde ilmiye sınıfının başı olan memur.devam