Acem Çapkınları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acem Çapkınları:
Kiralık atlar hakkında kullanılan bir tabirdir. Arabaların genel olarak kullanılmaya başlanmasına ve tramvayların inşasına kadar halk şehir dahilinde, bir yerden bir yere gitmek için sokak ve meydanlarda duran bu atları kiralar ve onlarla gelip giderlerdi. Kiralık atların sürücüleri daha ziyade Acem olduğu için bu ismi almıştı. Müşteri ata biner, sürücü elinde kamçı, arkasında koşardı.

Çapkın, haşarı, sürtük, rezilden başka, yörük, koşucu manalarını da ifade eder. Açık yürüyüşü olan at için de kullanılırdı. Eskiler bunu "çapkun" şeklinde yazarlardı.

Acem Çapkınları ile ilgili benzer terimler:

Düzek Akçesi : Yeniçeri ocağına katılan acemioğlanlara verilen para.devam

Darülfünun : Osmanlı Devleti'nde 19. yyda açılan üniversite.devam

Han/Kervansaray : Orta Çağ'da ticaret yolları üzerinde belirli aralıklarla yapılmış olan kondevam

Maksem : Su dağıtma sandığı ve lüleler yardımıyla suyun çevredeki çeşmelere ve diğer yapılardevam

Hidiv : Osmanlı Devletine bağlı Mısır'ın yöneticilerine verilen unvan.devam

Beç : Osmanlıların Viyana'ya verdikleri ad.devam