Acem Çapkınları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acem Çapkınları:
Kiralık atlar hakkında kullanılan bir tabirdir. Arabaların genel olarak kullanılmaya başlanmasına ve tramvayların inşasına kadar halk şehir dahilinde, bir yerden bir yere gitmek için sokak ve meydanlarda duran bu atları kiralar ve onlarla gelip giderlerdi. Kiralık atların sürücüleri daha ziyade Acem olduğu için bu ismi almıştı. Müşteri ata biner, sürücü elinde kamçı, arkasında koşardı.

Çapkın, haşarı, sürtük, rezilden başka, yörük, koşucu manalarını da ifade eder. Açık yürüyüşü olan at için de kullanılırdı. Eskiler bunu "çapkun" şeklinde yazarlardı.

Acem Çapkınları ile ilgili benzer terimler:

Valide Sultan : Padişah annesi. Padişah tahta çıkınca anasıda valide sultan ünvanını alıdevam

Humbaracı : Yeniçeri ocağının havan topu sınıfına ait topçu eri.devam

Ahz-u itâ : Alıp vermedevam

Liberalizm : Serbestlik, özgürlük ve serbestliği esas olan siyasi ve ekonomik düzen.devam

Mahfil : Bir mekânda belirli kişi ya da topluluklar için ayrılmış bölümler. Hünkâr Madevam

Fıkıh : İslam hukuku.devam