Acem Çapkınları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acem Çapkınları:
Kiralık atlar hakkında kullanılan bir tabirdir. Arabaların genel olarak kullanılmaya başlanmasına ve tramvayların inşasına kadar halk şehir dahilinde, bir yerden bir yere gitmek için sokak ve meydanlarda duran bu atları kiralar ve onlarla gelip giderlerdi. Kiralık atların sürücüleri daha ziyade Acem olduğu için bu ismi almıştı. Müşteri ata biner, sürücü elinde kamçı, arkasında koşardı.

Çapkın, haşarı, sürtük, rezilden başka, yörük, koşucu manalarını da ifade eder. Açık yürüyüşü olan at için de kullanılırdı. Eskiler bunu "çapkun" şeklinde yazarlardı.

Acem Çapkınları ile ilgili benzer terimler:

Zeamet : Osmanlı'da dirlik arazilerinin bir bölümü.devam

Küttab : Katipler, Defterdar ve Nişancıya bağlı kalemlerde çalışan memurlar.devam

Alay Erkânı : Başta miralay olmak üzere, alayı teşkil eden taburların binbaşılarıyladevam

Alay Emini : Yüzbaşıdan büyük, binbaşıdan küçük, askeri kâtip sınıfından bir vazifenin devam

Ahkâm : Hükümlerdevam

Yörük : Yarı yerleşik Türk toplulukları.devam