Acem Çapkınları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acem Çapkınları:
Kiralık atlar hakkında kullanılan bir tabirdir. Arabaların genel olarak kullanılmaya başlanmasına ve tramvayların inşasına kadar halk şehir dahilinde, bir yerden bir yere gitmek için sokak ve meydanlarda duran bu atları kiralar ve onlarla gelip giderlerdi. Kiralık atların sürücüleri daha ziyade Acem olduğu için bu ismi almıştı. Müşteri ata biner, sürücü elinde kamçı, arkasında koşardı.

Çapkın, haşarı, sürtük, rezilden başka, yörük, koşucu manalarını da ifade eder. Açık yürüyüşü olan at için de kullanılırdı. Eskiler bunu "çapkun" şeklinde yazarlardı.

Acem Çapkınları ile ilgili benzer terimler:

Gümrük Emini : Gümrüklerin hesap işlerine bakan yönetici.devam

Alay-ı Hümayun : Hükümdar ve ordu sefere giderken ve seferden dönerken, alayı uğurlamak vedevam

Alay Meclisi : Alay işleri ve meseleleri hakkında gerekli kararları alıp uygulamaya kdevam

Şura : Danışma kurulu.devam

Eşraf : Bir bölgenin zenginleri, ileri gelenleri.devam

Acemi Oğlanlar : Yeniçeri ocağında istihdam edilmek üzere esirlerden veya devşirme usulüyle devam