Absürt Tiyatro (Uyumsuz Tiyatro) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tiyatro Terimi Olarak Absürt Tiyatro (Uyumsuz Tiyatro):
Çelişkiyi çelişmezliğe, çelişmezlikleri çelişkiye ulaştıran olaylar ve epizotlar arasında mantıksal sorumluluk bağları olmayan karşı Aristocu bir tiyatro.

Absürt Tiyatro (Uyumsuz Tiyatro) ile ilgili benzer terimler:

Canlı Karagöz : 1- Halk dilinde Orta Oyunu'na verilen ad. 2- XIV. Yüzyıl sonlarındadevam

Edilgen Kahraman : Başka oyun kişilerinin etkisiyle hareket eden oyun kişisi.devam

Çene Yarışı : 1- Orta Oyun'da Pişekar ile Kavuklu arasında yarışmalı söyleşme. 2-devam

Taslak : Bir şeyi, bir sanat ve edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bödevam

Mimesis : Taklit,benzetme, öykünme. Platon bu terimi sözlük anlamıyla, yani 'öykdevam

İşçi Tiyatrosu : 1-İşçi sınıfının çıkarları doğrultusunda,onların sözcülüğünü yapan tiyatro. 2-devam