Absürt Tiyatro (Uyumsuz Tiyatro) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tiyatro Terimi Olarak Absürt Tiyatro (Uyumsuz Tiyatro):
Çelişkiyi çelişmezliğe, çelişmezlikleri çelişkiye ulaştıran olaylar ve epizotlar arasında mantıksal sorumluluk bağları olmayan karşı Aristocu bir tiyatro.

Absürt Tiyatro (Uyumsuz Tiyatro) ile ilgili benzer terimler:

Rol Çalma : Oyun ve konuşma sırası başka bir oyuncudayken seyircinin dikkatini kendevam

Dağar Tiyatrosu : Bir tiyatro dönemi içinde oynaması uygun gördüğü oyun demetini, ilerdede oydevam

Proagon : Antik Yunanistan'da düzenlenen Büyük Diyonizya şenliklerinden iki gün devam

Fabel : 1- Mythos anlamında, oyunun konusu dışında, oyunun kaynakçası; olaylar ddevam

Toplumcu Gerçekçilik : Gerçekçi akımın bu evresi içinde, bir bütün olarak toplumcu sanatı ve tiyatrdevam

Biyomekanik Oyunculuk : Sovyet yönetmen Meyelhold'un oyunculuk estetiği. Bu oyunculukta hareket sdevam