Abrizci Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abrizci:
Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunlara "ken-nas" da denirdi. Farsça su anlamına gelen "ab" ile yine Farsça dökmek anlamına gelen "rihten" fiilinin geniş zaman kökü olan "riz" in birleşmesiyle oluşan bir terimdir.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Abrizci:
Farsça, su döken demektir. Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isim. Kennas (süpürgeci) da denir. Tekkeye yeni gelen adayın, nefsini yenip yenemeyeceğinin ilk imtihanı tuvalet temizliği ile yapılır, daha sonra bunu başarması halinde, tekkedeki diğer görevlerde istihdam edilirdi.

Abrizci ile ilgili benzer terimler:

Rabıta : Arapça, bağlayan, rapteden demektir. Tasavvufi olarak, müridin zihnî planda, devam

İman : İman, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Allâhü Teâlâ tarafından getirip tebliğ budevam

Abrizci : Farsça, su döken demektir. Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyiciledevam

Muhib : Arapça, seven demektir. Tasavvuf yolunu ve o yolda gidenleri seveni ifaddevam

Üç Aylar : Hicrî takvimdeki Receb, Şa'ban ve Ramazan ayları için kullanılan bir tâbir. Bdevam

Fenafişşeyh (Fena Fi'ş-Şeyh) : Arapça, şeyhte fâni olmak demektir. Müride göre şeyhi, gözü önünde görmektdevam