Abrizci Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abrizci:
Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunlara "ken-nas" da denirdi. Farsça su anlamına gelen "ab" ile yine Farsça dökmek anlamına gelen "rihten" fiilinin geniş zaman kökü olan "riz" in birleşmesiyle oluşan bir terimdir.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Abrizci:
Farsça, su döken demektir. Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isim. Kennas (süpürgeci) da denir. Tekkeye yeni gelen adayın, nefsini yenip yenemeyeceğinin ilk imtihanı tuvalet temizliği ile yapılır, daha sonra bunu başarması halinde, tekkedeki diğer görevlerde istihdam edilirdi.

Abrizci ile ilgili benzer terimler:

Üfürükçü : Nefes etmek, nüsha (muska) yazmak, fala bakmak, cin ve peri çarpmalarınadevam

Fakîr : Arapça, mala ihtiyacı olan kişi demektir. Fakir, fena fillâh makamındadır.devam

Fenafişşeyh (Fena Fi'ş-Şeyh) : Arapça, şeyhte fâni olmak demektir. Müride göre şeyhi, gözü önünde görmektdevam

Ağuş : Farsça, kucak demektir. Sırları kavrama.devam

Rabıta : Arapça, bağlayan, rapteden demektir. Tasavvufi olarak, müridin zihnî planda, devam

Silsile : Tasavvufi yolların hepsinde günümüzdeki mürşitten Hz. Peygamber'e kadadevam