Abrizci Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abrizci:
Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunlara "ken-nas" da denirdi. Farsça su anlamına gelen "ab" ile yine Farsça dökmek anlamına gelen "rihten" fiilinin geniş zaman kökü olan "riz" in birleşmesiyle oluşan bir terimdir.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Abrizci:
Farsça, su döken demektir. Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isim. Kennas (süpürgeci) da denir. Tekkeye yeni gelen adayın, nefsini yenip yenemeyeceğinin ilk imtihanı tuvalet temizliği ile yapılır, daha sonra bunu başarması halinde, tekkedeki diğer görevlerde istihdam edilirdi.

Abrizci ile ilgili benzer terimler:

Telef : Arapça, helak olmak, heder olmak demektir. Telef, ölümden ibarettir. Ölümdevam

Peştamal : Farsça, belden aşağı sarılarak giyilen havlu veya bezden yapılmış giysiye ddevam

Ahiret : Arapça, dünyanın zıddı. Dünya, nisbeten daha yakın anlamına gelirken, ahdevam

Fenafişşeyh (Fena Fi'ş-Şeyh) : Arapça, şeyhte fâni olmak demektir. Müride göre şeyhi, gözü önünde görmektdevam

Abrizci : Farsça, su döken demektir. Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyiciledevam

Sarık : Kavuk, börk, külah, fes ve emsali başlıklar üzerine sarılan tülbent vedevam