Abrizci Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abrizci:
Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunlara "ken-nas" da denirdi. Farsça su anlamına gelen "ab" ile yine Farsça dökmek anlamına gelen "rihten" fiilinin geniş zaman kökü olan "riz" in birleşmesiyle oluşan bir terimdir.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Abrizci:
Farsça, su döken demektir. Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isim. Kennas (süpürgeci) da denir. Tekkeye yeni gelen adayın, nefsini yenip yenemeyeceğinin ilk imtihanı tuvalet temizliği ile yapılır, daha sonra bunu başarması halinde, tekkedeki diğer görevlerde istihdam edilirdi.

Abrizci ile ilgili benzer terimler:

Fazilet : Arapça, olgunluk, erdemlilik, üstünlük gibi anlamları ihtiva eder. Fazildevam

Meydancı : Dergâhtaki meydan hizmetlerine bakan, mukabele yapılacağı zaman şeyhin postdevam

Derviş : Farsça. Fakir, dilenci, dünyadan yüz çeviren, kendini Allah'a veren kişi. devam

Zübde-i Âlem : Zübde kelimesi çekirdek, öz anlamına gelmektedir. Âlem de dünya, kainat, devam

Ahlak : Arapça, hulk'un çoğuludur. Huylar demektir. Ahlak, insanın manevi seciyesidevam

Mürebbî : Arapça, terbiye eden anlamındadır. Manevî tekâmül yolunu öğreten ve eğitimini yaptdevam