Abrizci Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abrizci:
Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunlara "ken-nas" da denirdi. Farsça su anlamına gelen "ab" ile yine Farsça dökmek anlamına gelen "rihten" fiilinin geniş zaman kökü olan "riz" in birleşmesiyle oluşan bir terimdir.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Abrizci:
Farsça, su döken demektir. Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isim. Kennas (süpürgeci) da denir. Tekkeye yeni gelen adayın, nefsini yenip yenemeyeceğinin ilk imtihanı tuvalet temizliği ile yapılır, daha sonra bunu başarması halinde, tekkedeki diğer görevlerde istihdam edilirdi.

Abrizci ile ilgili benzer terimler:

Meydancı : Dergâhtaki meydan hizmetlerine bakan, mukabele yapılacağı zaman şeyhin postdevam

Şer : Arapça, kötülük demektir.devam

Sancaktar : Sancak taşıyan kişiye denir. Aynı mânâda "alemdar" kelimesi de kullanılıdevam

Ahir : Arapça, son demektir. Her şeyin evvel ve ahiri Allah'tır. Halife olan indevam

Edep : Her konuda haddini bilip, sınırı aşmamak, insanlara iyi muamelede buludevam

Sala : Arapça. Ezandan önce, özellikle Cum'a günleri, Hz. Muhammed (s)'i övmek devam