Abrizci Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abrizci:
Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunlara "ken-nas" da denirdi. Farsça su anlamına gelen "ab" ile yine Farsça dökmek anlamına gelen "rihten" fiilinin geniş zaman kökü olan "riz" in birleşmesiyle oluşan bir terimdir.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Abrizci:
Farsça, su döken demektir. Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isim. Kennas (süpürgeci) da denir. Tekkeye yeni gelen adayın, nefsini yenip yenemeyeceğinin ilk imtihanı tuvalet temizliği ile yapılır, daha sonra bunu başarması halinde, tekkedeki diğer görevlerde istihdam edilirdi.

Abrizci ile ilgili benzer terimler:

Şer : Arapça, kötülük demektir.devam

Uzubet : Arapça, bekârlık anlamına gelir. Tasavvuf tarihinin erken dönemlerinde, badevam

Zikir : Zikir, her işte Allah'ı hatırlamak, zihinde tutmak, yâd etmek, unutmamakdevam

Maşuk : Arapça, sevgili demektir. Allah. O, her yönden sevilmeye lâyıktır.devam

Gına : Din için Allah için zenginlik anlamlarına gelir. Sûfiler Allah'a muhtaç olmadevam

Meyl : Arapça, eğilim, meyletme demektir. Gayeden, temelden habersiz, elde olmadandevam