Abrizci Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abrizci:
Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunlara "ken-nas" da denirdi. Farsça su anlamına gelen "ab" ile yine Farsça dökmek anlamına gelen "rihten" fiilinin geniş zaman kökü olan "riz" in birleşmesiyle oluşan bir terimdir.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Abrizci:
Farsça, su döken demektir. Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isim. Kennas (süpürgeci) da denir. Tekkeye yeni gelen adayın, nefsini yenip yenemeyeceğinin ilk imtihanı tuvalet temizliği ile yapılır, daha sonra bunu başarması halinde, tekkedeki diğer görevlerde istihdam edilirdi.

Abrizci ile ilgili benzer terimler:

Ağuş : Farsça, kucak demektir. Sırları kavrama.devam

Zübde-i Âlem : Zübde kelimesi çekirdek, öz anlamına gelmektedir. Âlem de dünya, kainat, devam

Gına : Din için Allah için zenginlik anlamlarına gelir. Sûfiler Allah'a muhtaç olmadevam

Mürebbî : Arapça, terbiye eden anlamındadır. Manevî tekâmül yolunu öğreten ve eğitimini yaptdevam

Müçtehit : Bir konuda ayet ve hadislere dayanarak yargıya varan, karar veren din devam

Mukabele : Arapça, karşılaşmak, biriyle karşı karşıya gelmek anlamındadır. Dervişledevam