Abrizci Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abrizci:
Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunlara "ken-nas" da denirdi. Farsça su anlamına gelen "ab" ile yine Farsça dökmek anlamına gelen "rihten" fiilinin geniş zaman kökü olan "riz" in birleşmesiyle oluşan bir terimdir.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Abrizci:
Farsça, su döken demektir. Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isim. Kennas (süpürgeci) da denir. Tekkeye yeni gelen adayın, nefsini yenip yenemeyeceğinin ilk imtihanı tuvalet temizliği ile yapılır, daha sonra bunu başarması halinde, tekkedeki diğer görevlerde istihdam edilirdi.

Abrizci ile ilgili benzer terimler:

Salih : Arapça, istikamet ve iyilik sahibi dürüst kimseye denir.devam

Afitab : Farsça, güneş anlamına gelir. Afitab-ı Vücûd : Varlık güneşi, varlığın kayndevam

Tasavvuf : Tasavvuf insanın yüce yaratıcısına karşı ne kadar aciz olduğunun farkına devam

Secde : Arapça, secde etmek, Allah'ı tazim için, yüzü yere koymak anlamını ifade edevam

Evliya : Arapça velî kelimesinin çoğulu olup dostlar anlamını ifade eder. Hayatını nedevam

Ab-ı Hayat : Farsça, hayat suyu manasınadır. Bu suyu içenin ölümsüz olacağına inanılır. Aydevam