Abrizci Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abrizci:
Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunlara "ken-nas" da denirdi. Farsça su anlamına gelen "ab" ile yine Farsça dökmek anlamına gelen "rihten" fiilinin geniş zaman kökü olan "riz" in birleşmesiyle oluşan bir terimdir.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Abrizci:
Farsça, su döken demektir. Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isim. Kennas (süpürgeci) da denir. Tekkeye yeni gelen adayın, nefsini yenip yenemeyeceğinin ilk imtihanı tuvalet temizliği ile yapılır, daha sonra bunu başarması halinde, tekkedeki diğer görevlerde istihdam edilirdi.

Abrizci ile ilgili benzer terimler:

Fenafişşeyh (Fena Fi'ş-Şeyh) : Arapça, şeyhte fâni olmak demektir. Müride göre şeyhi, gözü önünde görmektdevam

Sofu : Arapça, sûfî kelimesinin bozulmuş şekli. Samimi dindar kişilere sofu denirdevam

Kâbe : Yeryüzünde Allah'a ibadet edilmek üzere inşa edilmiş olunan ilk mâ'bed. devam

Aşık :  Allah'a erişmek isteyen kişi.devam

Secde : Arapça, secde etmek, Allah'ı tazim için, yüzü yere koymak anlamını ifade edevam

Tekke : Tarikat etkinliklerinin yürütüldüğü yapılardır. Tekke, Farsçada dayanacak ydevam