Abrizci Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abrizci:
Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunlara "ken-nas" da denirdi. Farsça su anlamına gelen "ab" ile yine Farsça dökmek anlamına gelen "rihten" fiilinin geniş zaman kökü olan "riz" in birleşmesiyle oluşan bir terimdir.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Abrizci:
Farsça, su döken demektir. Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isim. Kennas (süpürgeci) da denir. Tekkeye yeni gelen adayın, nefsini yenip yenemeyeceğinin ilk imtihanı tuvalet temizliği ile yapılır, daha sonra bunu başarması halinde, tekkedeki diğer görevlerde istihdam edilirdi.

Abrizci ile ilgili benzer terimler:

Din : Din, akıl sâhiplerini kendi irâde ve istekleriyle dünya ve âhirette saâdet ve devam

Evliya : Arapça velî kelimesinin çoğulu olup dostlar anlamını ifade eder. Hayatını nedevam

Sebil : Arapça, yol anlamına gelir. Hayır ve sevab ümidi ile parasız su dağıtılan, devam

Secde : Arapça, secde etmek, Allah'ı tazim için, yüzü yere koymak anlamını ifade edevam

Simya : Farsça, kimya demektir. Bakırı altına çevirme hüneri, ilm-i Simya'yı mürşidevam

Salih : Arapça, istikamet ve iyilik sahibi dürüst kimseye denir.devam