Abrizci Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abrizci:
Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunlara "ken-nas" da denirdi. Farsça su anlamına gelen "ab" ile yine Farsça dökmek anlamına gelen "rihten" fiilinin geniş zaman kökü olan "riz" in birleşmesiyle oluşan bir terimdir.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Abrizci:
Farsça, su döken demektir. Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isim. Kennas (süpürgeci) da denir. Tekkeye yeni gelen adayın, nefsini yenip yenemeyeceğinin ilk imtihanı tuvalet temizliği ile yapılır, daha sonra bunu başarması halinde, tekkedeki diğer görevlerde istihdam edilirdi.

Abrizci ile ilgili benzer terimler:

Goygoycu : Muharrem ayının ilk günlerinde, toplu halde kapı kapı dolaşıp dilenenldevam

Cezbelenmek : Zikir veya sohbet sırasında, ansızın yerinden sıçrayarak "Hayy" diye bağıradevam

Şerbetlemek : Yılan ve zehirli hayvanların zararından korunmak üzere, ocak adı verildevam

Sofu : Arapça, sûfî kelimesinin bozulmuş şekli. Samimi dindar kişilere sofu denirdevam

Mürüvvet : Arapça, iyilikte bulunmak, insanlık anlamında bir kelime. Allah dostlarıdevam

Sulh : Arapça, barış anlamında mastar. Yapılan amel ve ibadetlerin kabul edilmedevam