Abrizci Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abrizci:
Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunlara "ken-nas" da denirdi. Farsça su anlamına gelen "ab" ile yine Farsça dökmek anlamına gelen "rihten" fiilinin geniş zaman kökü olan "riz" in birleşmesiyle oluşan bir terimdir.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Abrizci:
Farsça, su döken demektir. Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isim. Kennas (süpürgeci) da denir. Tekkeye yeni gelen adayın, nefsini yenip yenemeyeceğinin ilk imtihanı tuvalet temizliği ile yapılır, daha sonra bunu başarması halinde, tekkedeki diğer görevlerde istihdam edilirdi.

Abrizci ile ilgili benzer terimler:

Maşuk : Arapça, sevgili demektir. Allah. O, her yönden sevilmeye lâyıktır.devam

Adem : Arapça, Vücud'un zıddı olup yokluk manasına gelir.devam

Zümrüd-ü Anka : Yeşil renkli Anka kuşu. Güneş ve ateşten yaratıldığına ve semanın 4. katıdevam

Telbîs : Arapça, birbirine karıştırmak manasına bir kelime. Bir şeyin, zıddı olandevam

Zaviye : Arapça, açı, köşe, evin küçük bir köşesi veya odası gibi manaları ihtiva ededevam

Pezevenk : Farsça, "pejvend"den bozma bir kelime olup, kadın tüccarlığı yapan, fuhuş pdevam