Abrizci Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abrizci:
Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunlara "ken-nas" da denirdi. Farsça su anlamına gelen "ab" ile yine Farsça dökmek anlamına gelen "rihten" fiilinin geniş zaman kökü olan "riz" in birleşmesiyle oluşan bir terimdir.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Abrizci:
Farsça, su döken demektir. Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isim. Kennas (süpürgeci) da denir. Tekkeye yeni gelen adayın, nefsini yenip yenemeyeceğinin ilk imtihanı tuvalet temizliği ile yapılır, daha sonra bunu başarması halinde, tekkedeki diğer görevlerde istihdam edilirdi.

Abrizci ile ilgili benzer terimler:

Ülfet : Arapça, kaynaşma, yakınlık, ısınma gibi anlamları olan bir kelime. İyi gedevam

Mürüvvet : Arapça, iyilikte bulunmak, insanlık anlamında bir kelime. Allah dostlarıdevam

Salih : Arapça, istikamet ve iyilik sahibi dürüst kimseye denir.devam

Evliya : Arapça velî kelimesinin çoğulu olup dostlar anlamını ifade eder. Hayatını nedevam

Telkin : Arapça, birine bir söz anlatmak, öğretmek, dikte etmek anlamlarında kullanıdevam

Ağyar : Arapça, gayr kelimesinin çoğulu olup, lügatta yabancı, el, başkası gibi madevam