Abone (Müşteri) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Abone (Müşteri):
TEİAŞ'ın sözleşmelerinde karşı taraf olan mesken, işletme, bölge, şebeke adına kanuni temsilci, Görevli Şirketler, ayrıcalıklı Şirketler, TEDAŞ ve benzeri kuruluşlardır.

Abone (Müşteri) ile ilgili benzer terimler:

Fider : Bir merkezin barasından bir müşteri ya da müşteriler grubuna enerji ildevam

Birincil (Primer) Enerji : Enerjinin herhangi bir değişim ya da dönüşüm uygulanmamış olan biçimidir.devam

ÇED : Çevre Etki Değerlendirme.devam

Konvertör İstasyonu : Belirli bir elektrik formu ya da frekansını istenen diğer bir form ya da devam

Tarife Ölçümleri : Belirli bir Bağlantı noktası ya da Büyük Ölçekli Besleme Noktasındaki ya da devam

Senkronize Olunacak Minumum Süre : Üretim Grubuna, sisteme senkronize olması gereken zamana ilişkin bilgi devam