Abone (Müşteri) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Abone (Müşteri):
TEİAŞ'ın sözleşmelerinde karşı taraf olan mesken, işletme, bölge, şebeke adına kanuni temsilci, Görevli Şirketler, ayrıcalıklı Şirketler, TEDAŞ ve benzeri kuruluşlardır.

Abone (Müşteri) ile ilgili benzer terimler:

Elektrik Faturasında Belirtilen Güç : Elektrik Faturası bedelinin hesaplanmasında esas alınan güç değeridir.devam

Nominal Güç (Nominal Kapasite) : Bir tesisin sürekli çalışma rejiminde öngörülen ve boyutlandırıldığı azami devam

Reaktif Enerji : Reaktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve kilovar saat (kVARh) ildevam

Alınabilir Güç : (Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın,devam

Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current) : Arıza olmaması durumunda toprağa veya bir devredeki yabancı iletken bölümdevam

Hat Güzergahı Uzunluğu : Bir hava hattı ya da yeraltı kablosunun iki ucu arasındaki güzergah bodevam