Abone İştirak (Katılım) Bedelleri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Abone İştirak (Katılım) Bedelleri:
a- Pazar Katılım Bedeli, (Müşteriye devredilen abone karşılığı giderdir).

b- Tesis Katılım Bedeli olarak adıgeçen abonelerden alınması gereken kW başına miktardır.

Abone İştirak (Katılım) Bedelleri ile ilgili benzer terimler:

Puant Tarifesi : Çift terimli tarifeden elektrik alan ve sözleşme gücü 700kw'ın üstünde devam

Dağıtım : Elektriğin tüketicilere dağıtılması amacıyla orta ve düşük gerilim sistemlerdevam

Bağımsız Üretici : (a) Kurulduğu yerdeki sistemin kapladığı bölgede elektrik iletimi veya dağıtımıdevam

İkincil Enerji Girdisi : İkincil enerji (örneğin; elektrik enerjisi) bir proseste tüketimidir.devam

Ring (Halka) Şebeke : Bir besleme noktasından çıkan elektrik hatlarının yine aynı noktaya dönddevam

Kablo : Enerji iletmeye yarayan ve genelde yeraltında kullanılan üzeri plastikdevam