Abone İştirak (Katılım) Bedelleri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Abone İştirak (Katılım) Bedelleri:
a- Pazar Katılım Bedeli, (Müşteriye devredilen abone karşılığı giderdir).

b- Tesis Katılım Bedeli olarak adıgeçen abonelerden alınması gereken kW başına miktardır.

Abone İştirak (Katılım) Bedelleri ile ilgili benzer terimler:

Ölçüm : Tarife ölçümleri ve/veya Sözleşme Ölçümleri ve İşletme Ölçümleri.devam

Kesici : Normal Yüklü ya da arızalı elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.devam

Orta Gerilim : 1 kV'dan yüksek olup 36 kV'u geçmeyen gerilim.devam

Ekonomi Kapasite : Bir Generatör, santral, motor; şebeke, fabrika gibi tesislerin %60-80 devam

Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonlarından en az birini ve elekdevam

Bir Gün : Bir ayın 30'da biri. Bir yılın (sene) 360'ta biri. 24 saat, 1440 dakikdevam