Abkeş Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abkeş:
Tekkelerde su çekenlere verilen addır. Farsça su manasına gelen "ab" ile yine Farsça çekmek manasına gelen "keşiden" fiilinin geniş zaman kökü olan "keş" ile birleşerek oluşan bir terimdir.

Büyük tekkelerde yalnızca bu işlerle meşgul olan adamlar bulunmaktaydı. Vaktiyle hayır için yapılan sebilhanelerden bazılarının içinde birer kuyu da kazılır ve bu kuyudan su çekerek sebilhane bardaklarını doldurmakla yükümlü bir görevli bulunurdu. Bu görevliye de "abkeş" denilirdi. Bu vazifeye konulan kimseler için, vazife tahsis edildiğine dair Evkaf Nezareti'nin defterlerinde kayıtlar tutulurdu.

Abkeş ile ilgili benzer terimler:

Hisar : Sağlam surlarla çevrili küçük kale.devam

Ak Deri : Eskiden kâğıt yerine kullanılan ve üzerine yazı yazılan derilere verilendevam

Sahilhane : Devlet ileri gelenlerine ait deniz kenarındaki konak, yalı.devam

Çeşnigir : Darphane-i Amire 'de (darphane) çalışan ve basılan gümüş ve altın paraladevam

Başçıbaşı : Saraya ait inşaat işlerinde çalışan işçi başlarının (Başçı) başı olan kişi.devam

Alay-ı Hümayun : Hükümdar ve ordu sefere giderken ve seferden dönerken, alayı uğurlamak vedevam