Abkeş Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abkeş:
Tekkelerde su çekenlere verilen addır. Farsça su manasına gelen "ab" ile yine Farsça çekmek manasına gelen "keşiden" fiilinin geniş zaman kökü olan "keş" ile birleşerek oluşan bir terimdir.

Büyük tekkelerde yalnızca bu işlerle meşgul olan adamlar bulunmaktaydı. Vaktiyle hayır için yapılan sebilhanelerden bazılarının içinde birer kuyu da kazılır ve bu kuyudan su çekerek sebilhane bardaklarını doldurmakla yükümlü bir görevli bulunurdu. Bu görevliye de "abkeş" denilirdi. Bu vazifeye konulan kimseler için, vazife tahsis edildiğine dair Evkaf Nezareti'nin defterlerinde kayıtlar tutulurdu.

Abkeş ile ilgili benzer terimler:

Irakeyn : İki Irak demek, Bugünkü Irak; Irak-ı Arabi, İran'ın batısındaki dağlık bölgdevam

Tedris Görevi : Eğitim-Öğretim görevidir.Bu görevi müderris, muâllim gibi kişiler yürütürdü.devam

Baruthane Nazırı : Barut imalatı ile uğraşan baruthane nezaretinin yöneticisi.devam

Kemankeş : Ok atıcı, okçu, yay kullanıp ok atan kişi.devam

Cariye : Düşman ülkelerine yapılan akınlarda ele geçirilerek veya yabancı ülkelerdevam

Danişmend : Medrese öğrencisi.devam