Abkeş Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abkeş:
Tekkelerde su çekenlere verilen addır. Farsça su manasına gelen "ab" ile yine Farsça çekmek manasına gelen "keşiden" fiilinin geniş zaman kökü olan "keş" ile birleşerek oluşan bir terimdir.

Büyük tekkelerde yalnızca bu işlerle meşgul olan adamlar bulunmaktaydı. Vaktiyle hayır için yapılan sebilhanelerden bazılarının içinde birer kuyu da kazılır ve bu kuyudan su çekerek sebilhane bardaklarını doldurmakla yükümlü bir görevli bulunurdu. Bu görevliye de "abkeş" denilirdi. Bu vazifeye konulan kimseler için, vazife tahsis edildiğine dair Evkaf Nezareti'nin defterlerinde kayıtlar tutulurdu.

Abkeş ile ilgili benzer terimler:

Ağa Kapısı : Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmi daireye verilen addı. Kapı, eskiden "resmidevam

Kethüda : Kahya, yardımcı, üst düzey devlet görevlilerinin yardımcısı, saray hizdevam

Ağa Divanı : Yeniçeri ağasının reisliği altında toplanan meclisin adı idi. Bu meclise ocak devam

İstihkam : Düşmana karşı savunmak için teş ve topraktan siper.devam

Kassam : Kadı ve kazaskerlerin hizmetindeki görevlilerden biri. Ölen bir kişinindevam

Öşür : Onda bir, aşar; İslam hukukuna uygun olarak üründen alınan vergi.devam