Abkeş Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abkeş:
Tekkelerde su çekenlere verilen addır. Farsça su manasına gelen "ab" ile yine Farsça çekmek manasına gelen "keşiden" fiilinin geniş zaman kökü olan "keş" ile birleşerek oluşan bir terimdir.

Büyük tekkelerde yalnızca bu işlerle meşgul olan adamlar bulunmaktaydı. Vaktiyle hayır için yapılan sebilhanelerden bazılarının içinde birer kuyu da kazılır ve bu kuyudan su çekerek sebilhane bardaklarını doldurmakla yükümlü bir görevli bulunurdu. Bu görevliye de "abkeş" denilirdi. Bu vazifeye konulan kimseler için, vazife tahsis edildiğine dair Evkaf Nezareti'nin defterlerinde kayıtlar tutulurdu.

Abkeş ile ilgili benzer terimler:

Ahilik : Anadolu'da sosyal dayanışmayı amaçlayan esnaf, zanaat gibi çalışma kollarıdevam

Orta : Yeniçeri ocağında bölük.devam

Açık Gemiler ve Açıklar Ağası : Tuna'da işleyen gemilere verilen isimdi. Bu gemilerin işlerine bakan mdevam

Mutasarrıf : Osmanlı yönetimindeki sancakların ( Vilayet ile kaza arasındaki yer.) devam

Ağam Çırağı : Vezir dairelerinde istihdam olunan "iç ağa" ların hizmetkarları, acemelik ddevam

Kapıkulu : Osmanlı devletinde Padişahın kumandası altındaki piyade ve süvari sınıdevam