Abkeş Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abkeş:
Tekkelerde su çekenlere verilen addır. Farsça su manasına gelen "ab" ile yine Farsça çekmek manasına gelen "keşiden" fiilinin geniş zaman kökü olan "keş" ile birleşerek oluşan bir terimdir.

Büyük tekkelerde yalnızca bu işlerle meşgul olan adamlar bulunmaktaydı. Vaktiyle hayır için yapılan sebilhanelerden bazılarının içinde birer kuyu da kazılır ve bu kuyudan su çekerek sebilhane bardaklarını doldurmakla yükümlü bir görevli bulunurdu. Bu görevliye de "abkeş" denilirdi. Bu vazifeye konulan kimseler için, vazife tahsis edildiğine dair Evkaf Nezareti'nin defterlerinde kayıtlar tutulurdu.

Abkeş ile ilgili benzer terimler:

Ruznameci : Günlük defterleri kaleme alan kişi. / İnşaat masraflarının günlük hesabdevam

Alay Beyi : Eskiden miralay rütbesinde olan, vilayet merkezlerindeki jandarma kumadevam

Ferman : Padişahlar tarafından her hangi bir konuda yazılan buyruk.devam

Ganimet : Savaşta düşmanlardan alınan her türlü eşya ve gereç.devam

Acemi Oğlanı : Acemi ocağına yeni alınmış, henüz eğitim görmekte ve yetişmekte olan genç yenidevam

Lala : Osmanlı şehzadelerinin eğitim ve öğretiminden sorumlu görevli.devam