Abkeş Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abkeş:
Tekkelerde su çekenlere verilen addır. Farsça su manasına gelen "ab" ile yine Farsça çekmek manasına gelen "keşiden" fiilinin geniş zaman kökü olan "keş" ile birleşerek oluşan bir terimdir.

Büyük tekkelerde yalnızca bu işlerle meşgul olan adamlar bulunmaktaydı. Vaktiyle hayır için yapılan sebilhanelerden bazılarının içinde birer kuyu da kazılır ve bu kuyudan su çekerek sebilhane bardaklarını doldurmakla yükümlü bir görevli bulunurdu. Bu görevliye de "abkeş" denilirdi. Bu vazifeye konulan kimseler için, vazife tahsis edildiğine dair Evkaf Nezareti'nin defterlerinde kayıtlar tutulurdu.

Abkeş ile ilgili benzer terimler:

Kiler Kethüdası : Saraydaki Kilerci başının emrinde çalışan ve vazifesi kiler görevlilerindevam

Cülüs : Padişahın tahta çıkması.devam

Arz : Toprak; sunma, bildirmedevam

Alay Göstermek : Eskiden geçit resmine verilen isimdi. Bu resmi geçitler önemli Avrupa sefidevam

İcmal : Özet, kısaltma.devam

Şeyhülislam : Divana katılan fakat oy kullanmayan şeyhülislamın protokoldeki sırası devam