Abkeş Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abkeş:
Tekkelerde su çekenlere verilen addır. Farsça su manasına gelen "ab" ile yine Farsça çekmek manasına gelen "keşiden" fiilinin geniş zaman kökü olan "keş" ile birleşerek oluşan bir terimdir.

Büyük tekkelerde yalnızca bu işlerle meşgul olan adamlar bulunmaktaydı. Vaktiyle hayır için yapılan sebilhanelerden bazılarının içinde birer kuyu da kazılır ve bu kuyudan su çekerek sebilhane bardaklarını doldurmakla yükümlü bir görevli bulunurdu. Bu görevliye de "abkeş" denilirdi. Bu vazifeye konulan kimseler için, vazife tahsis edildiğine dair Evkaf Nezareti'nin defterlerinde kayıtlar tutulurdu.

Abkeş ile ilgili benzer terimler:

Reaya : Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk.devam

Ahar : Yazı yazarken yapılan yanlışların tashihinde silintinin belli olmamasıdevam

Liberalizm : Serbestlik, özgürlük ve serbestliği esas olan siyasi ve ekonomik düzen.devam

İhramcı : Hacıların Kâbe'ye giderken giydiği ve geniş beyaz yünlü çarşaftan ibaret olandevam

Kaime : Resmi kağıt, Kağıt para.devam

Su Kemeri : Su borularının basınca dayanıklı yapılamadığı dönemlerde kentin su ihtiyadevam