Abkeş Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abkeş:
Tekkelerde su çekenlere verilen addır. Farsça su manasına gelen "ab" ile yine Farsça çekmek manasına gelen "keşiden" fiilinin geniş zaman kökü olan "keş" ile birleşerek oluşan bir terimdir.

Büyük tekkelerde yalnızca bu işlerle meşgul olan adamlar bulunmaktaydı. Vaktiyle hayır için yapılan sebilhanelerden bazılarının içinde birer kuyu da kazılır ve bu kuyudan su çekerek sebilhane bardaklarını doldurmakla yükümlü bir görevli bulunurdu. Bu görevliye de "abkeş" denilirdi. Bu vazifeye konulan kimseler için, vazife tahsis edildiğine dair Evkaf Nezareti'nin defterlerinde kayıtlar tutulurdu.

Abkeş ile ilgili benzer terimler:

Teşrifat : Protokol.devam

Koloni : Sömürge, göçmen topluluğu veya bu topluluğun yerleştiği yer.devam

Kaptan-ı Derya : Donanmanın başı, deniz kuvvetleri baş kumandanı.devam

Birun : Topkapı Sarayının Enderun dışında kalan bölümü.devam

Mahlas : Eskiden bir şiirin son beytinde kullanılması adet olan, şairlerin kulldevam

İcazet : Bilimde ve eğitimde öğrenimi tamamlayanlara verilen belge.devam