Abkeş Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abkeş:
Tekkelerde su çekenlere verilen addır. Farsça su manasına gelen "ab" ile yine Farsça çekmek manasına gelen "keşiden" fiilinin geniş zaman kökü olan "keş" ile birleşerek oluşan bir terimdir.

Büyük tekkelerde yalnızca bu işlerle meşgul olan adamlar bulunmaktaydı. Vaktiyle hayır için yapılan sebilhanelerden bazılarının içinde birer kuyu da kazılır ve bu kuyudan su çekerek sebilhane bardaklarını doldurmakla yükümlü bir görevli bulunurdu. Bu görevliye de "abkeş" denilirdi. Bu vazifeye konulan kimseler için, vazife tahsis edildiğine dair Evkaf Nezareti'nin defterlerinde kayıtlar tutulurdu.

Abkeş ile ilgili benzer terimler:

Kapıcıbaşı : Saray kapılarını bekleyen sınıfın yöneticisi.devam

Kervansaray : Yolcuların konakladığı büyük han.devam

Atîk : Eskidevam

Vakıf : Bir hizmetin sürekli yapılabilmesi için belli koşullarla resmi bir yoldadevam

Hendese : Medreselerde okutulan geometri.devam

Kanunname : Osmanlı Devleti'nde özel ve kamu hukuka ait yayınlanan kanunlar.devam