Abkeş Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abkeş:
Tekkelerde su çekenlere verilen addır. Farsça su manasına gelen "ab" ile yine Farsça çekmek manasına gelen "keşiden" fiilinin geniş zaman kökü olan "keş" ile birleşerek oluşan bir terimdir.

Büyük tekkelerde yalnızca bu işlerle meşgul olan adamlar bulunmaktaydı. Vaktiyle hayır için yapılan sebilhanelerden bazılarının içinde birer kuyu da kazılır ve bu kuyudan su çekerek sebilhane bardaklarını doldurmakla yükümlü bir görevli bulunurdu. Bu görevliye de "abkeş" denilirdi. Bu vazifeye konulan kimseler için, vazife tahsis edildiğine dair Evkaf Nezareti'nin defterlerinde kayıtlar tutulurdu.

Abkeş ile ilgili benzer terimler:

Kapıcıbaşı : Saray kapılarını bekleyen sınıfın yöneticisi.devam

Hünkâr Kasrı : Padişahlara mahsus küçük donanıma sahip camiye bitişik odalardır.devam

Kasabbaşı : Sarayda hizmet gören kasabların başı.(Kethüdayı Kassaban)devam

Alemdar : Bayraktar. Bir birliğin bayrağını ve sancağını taşıyan asker.devam

İskan : Yerleştirme, yer ve yurt kazandırmadevam

Mütareke : Ateşkes, karşılıklı olarak silah bırakılması.devam