Abkeş Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abkeş:
Tekkelerde su çekenlere verilen addır. Farsça su manasına gelen "ab" ile yine Farsça çekmek manasına gelen "keşiden" fiilinin geniş zaman kökü olan "keş" ile birleşerek oluşan bir terimdir.

Büyük tekkelerde yalnızca bu işlerle meşgul olan adamlar bulunmaktaydı. Vaktiyle hayır için yapılan sebilhanelerden bazılarının içinde birer kuyu da kazılır ve bu kuyudan su çekerek sebilhane bardaklarını doldurmakla yükümlü bir görevli bulunurdu. Bu görevliye de "abkeş" denilirdi. Bu vazifeye konulan kimseler için, vazife tahsis edildiğine dair Evkaf Nezareti'nin defterlerinde kayıtlar tutulurdu.

Abkeş ile ilgili benzer terimler:

Minare : Camilerin dışında bazen bitişik bazen de tamamen ayrı olarak inşa edildevam

Haznedar : Saray hazinesini bekleyen, yöneten kimse.devam

Karavela : Osmanlı deniz kuvvetlerinde kullanılan büyük savaş gemilerine verilen devam

Tekfur : Bizans döneminde vali düzeyinde olan yönetici.devam

Bina Emini : Osmanlılarda büyük ve resmi binalar yapılırken, inşaat masraflarını tudevam

Su yolcubaşı : Su yolcuların idaresinden ve çeşmelerin bakım ve onarımından sorumlu oladevam