Abkeş Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abkeş:
Tekkelerde su çekenlere verilen addır. Farsça su manasına gelen "ab" ile yine Farsça çekmek manasına gelen "keşiden" fiilinin geniş zaman kökü olan "keş" ile birleşerek oluşan bir terimdir.

Büyük tekkelerde yalnızca bu işlerle meşgul olan adamlar bulunmaktaydı. Vaktiyle hayır için yapılan sebilhanelerden bazılarının içinde birer kuyu da kazılır ve bu kuyudan su çekerek sebilhane bardaklarını doldurmakla yükümlü bir görevli bulunurdu. Bu görevliye de "abkeş" denilirdi. Bu vazifeye konulan kimseler için, vazife tahsis edildiğine dair Evkaf Nezareti'nin defterlerinde kayıtlar tutulurdu.

Abkeş ile ilgili benzer terimler:

Ağa Gediklileri : Yeniçeri ağasının yaverlik, haberleşme zabiti gibi hizmetlerini gören, etradevam

Ağa Kapısı : Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmi daireye verilen addı. Kapı, eskiden "resmidevam

Acemi Oğlanlar : Yeniçeri ocağında istihdam edilmek üzere esirlerden veya devşirme usulüyle devam

Kapı Kethüdası : Valilerin, sancak beylerinin ve patrikhanenin babıâli ve diğer resmi daireldevam

Otağ-ı Hümayun : Padişah çadırı.devam

Akârât : Gelir sağlayan gayrimenkuller.devam