Abkeş Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abkeş:
Tekkelerde su çekenlere verilen addır. Farsça su manasına gelen "ab" ile yine Farsça çekmek manasına gelen "keşiden" fiilinin geniş zaman kökü olan "keş" ile birleşerek oluşan bir terimdir.

Büyük tekkelerde yalnızca bu işlerle meşgul olan adamlar bulunmaktaydı. Vaktiyle hayır için yapılan sebilhanelerden bazılarının içinde birer kuyu da kazılır ve bu kuyudan su çekerek sebilhane bardaklarını doldurmakla yükümlü bir görevli bulunurdu. Bu görevliye de "abkeş" denilirdi. Bu vazifeye konulan kimseler için, vazife tahsis edildiğine dair Evkaf Nezareti'nin defterlerinde kayıtlar tutulurdu.

Abkeş ile ilgili benzer terimler:

Veliahd : Hükümdarın halefi olan.devam

Serçavuş : Baş çavuş.devam

Kavasbaşı : Vezirleri korumakla görevli kavasların başı.devam

Ahz-u itâ : Alıp vermedevam

Ak Akça : Eskiden gümüş para hakkında halk tarafından kullanılan bir tabirdi. Güdevam

Acemi Oğlanı Kethûdası : Acemi oğlanları işine bakan Anadolu ve Rumeli Ağaları'nın hizmetindeki adamldevam