Abdulmuttalib Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Abdulmuttalib:
Peygamber (sav)'e annesinin vefatından sonra sekiz yaşına kadar bakan dedesi.

Abdulmuttalib ile ilgili benzer terimler:

Hanut : Ölen kimsenin alnına, ellerinin içine, dizlerinin kapağına ve ayak baş parmadevam

Keder : Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ızdırap, tasa.devam

İmsak : 1- Tutma, el çekme, geri durma, çekinme, sakınma, korunma. 2- Orudevam

Sekte : Susmak, konuşmayı ve okumayı kesmek.devam

İbranice : Bugün İsrail'de kullanılan Sami dili.devam

Hafî : Gizli, saklı.devam