Abdu'l Bâ'is Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Abdu'l Bâ'is:
Ölümden sonra dirilten demekter.

Abdu'l Bâ'is ile ilgili benzer terimler:

Zülmecaz : Mekke civarında kurulan panayırlardan biri.devam

Ab : Su. Marifet, İlâhî feyz, zât, varlık, kâmil nefs, ruh-i âzam, tümel akıl.devam

Kıran Haccı : Bir hac mevsimi içerisinde umre ile hac ihramını birleştirmek suretiyle devam

Cömert : Para ve malını esirgemeden veren, eli açık.devam

İstitaat (=Müstati Olmak) : Hacca gitme imkânına kavuşmak; hac farizasını yerine getirmek için bedenî, mdevam

Külli İrade : Allah'ın sonsuz ve sınırsız iradesine verilen isim.devam