Abdu'l Bâ'is Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Abdu'l Bâ'is:
Ölümden sonra dirilten demekter.

Abdu'l Bâ'is ile ilgili benzer terimler:

Ecir : 1- Yapılan ibadetler, güzel ameller ve davranışlar karşılığında Allah'ın devam

Medyun : Verecekli, borçludevam

İfrad Haccı : Hac aylarında sadece hac yapmak üzere ihrama girilip umresiz olarak yadevam

Cehalet : Bilgisizlik.devam

Cahiliye : Cahiliye, Kur'an-ı Kerim inip İslamiyet yayılmadan önceki Arapların tutdevam

Vedia : Emanet.devam