Abdu'l Bâ'is Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Abdu'l Bâ'is:
Ölümden sonra dirilten demekter.

Abdu'l Bâ'is ile ilgili benzer terimler:

Ruku : Namazda kıraatten sonra elleri dizlere koyup sırt yere paralel olarak devam

Fitne : İyi veya kötü şeylerle deneme, manevî çöküntü, sosyal kargaşa ve kaos demdevam

Şavt : Sözlükte tur, bir turluk koşu, işin bir kısmı, gaye, mesafe gibi anlamdevam

Cezbe : Ruhun ve kalbin Allah'a yükselmesi, Allah tarafından çekilişi, demektir.devam

Minare : Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için camide müezzinin ezan okuduğu, sala vedevam

Hübel : Cahilliye Döneminde Arapların Şam'dan getirdikleri Arabistan'da bulunandevam