Abdu'l Alîm Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Abdu'l Alîm:
El-Alîm, hakkıyla bilen demektir. Düşünme ve öğrenme söz konusu olmaksızın, aksine, sırf fıtrî saflık ve kudsî nurun te'yidi ile, Allah'ın kendi katından, keşfe dayalı ilmi verdiği kula, Abdu'l-Alîm denir

Abdu'l Alîm ile ilgili benzer terimler:

Hak : 1-Adalet. 2-Adaletin, hukukun getirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç. devam

Ölüm : Ruhun bedene olan bağlılığının sona ermesi, ruhun bedenden ayrılması, canlıldevam

Esmâ-i Hüsnâ : Yüce Allah'ın en güzel, en şerefli isimleri anlamına gelir.devam

Hayâ : Hoş karşılanmayan bir söz veya davranıştan dolayı kişinin Allah'a ve idevam

Zelil : Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan.devam

Helal : 1-Dinde caiz görülen her şeydir. Yapılmasından ve kullanmasından dolaydevam