Abdu'l Aliyy Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Abdu'l Aliyy:
El-Aliyy, izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce demektir.

Abdu'l Aliyy ile ilgili benzer terimler:

İhlâslı Olmak : Saf ve arınmış olmak, kurtulmak. İnancı ve ibadeti Allah'a adamak, Alladevam

Yermek : Birinin veya bir şeyin kusurlarını ortaya koymak, hicvetmek.devam

Seyfullah : Allah'ın kılıcı anlamında, Hz. Halid bin Velid'in unvanı.devam

Edebiyat : Olay, duygu ve düşünceyi dil aracılığı ile biçimlendirme sanatı.devam

Türbe : 1. Ziyaret edilen üstü kapalı veya yarı açık mezar. 2. Sahabeler, büydevam

Îtikâf : Özellikle Ramazan ayının son 10 gününde mescitlerde veya buna benzer yedevam