Abdu'l Aliyy Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Abdu'l Aliyy:
El-Aliyy, izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce demektir.

Abdu'l Aliyy ile ilgili benzer terimler:

Künye : 1- Bir kimsenin adı, soyadı, ülkesi, doğumu, mesleği gibi özelliklerini göstdevam

Revatip : Revâtib sünnetler, düzenli olarak kılınan sünnetler demektir. Bunlar, Hzdevam

Namahrem : Şer'î bakımdan mahrem olmayan; evlenmeleri şer'an mümkün olan; bir erkeğin vdevam

Sevap : 1. Allah'ın emir ve yasaklarına uygun olan amel, söz ve davranışlardırdevam

Sütanne : Bir çocuğun, annesi dışında sütünü emmiş olduğu kadın, sütana, sütnine.devam

İnziva : Dış dünyayla bütün bağlarını keserek Allah'la birleşebilmek için insanın kedevam