Abdu'l Aliyy Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Abdu'l Aliyy:
El-Aliyy, izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce demektir.

Abdu'l Aliyy ile ilgili benzer terimler:

Ebrar : 1- İyiler, hayır sahipleri. 2- İtaat edenler, Allah'a gönülden bağlı oldevam

Öksüz : Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk).devam

Hudeybiye : Mekke'nin kuzeybatısında bir yer adı. Hz. Peygamberin Mekkeli müşrikledevam

İhtilaf : Ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık.devam

Adâlet-i İctimâiyye : Sosyal adâlet; Herkesin; çalışması, bilgi ve kâbiliyeti, gördüğü iş nisbetinde devam

Lîn : Yumuşak olmak.devam