Abdu'l Âhir Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Abdu'l Âhir:
Her şeyin sonunda Allah'ın varlığının devam etmesi, bulunması, O'nun el-Âhir ismini tanımlar. Yaratılanların fânî olmasından sonra, Allahü Ta'âlâ'nm bekâsını ve âhiriyyetini görüp, "Onun üzerine bulunan her şey fânîdir. Celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin vechi kalıcıdır" (Rahman/26, 27), âyetini gerçekleştiren (hakikatına eren) kula denir.

Abdu'l Âhir ile ilgili benzer terimler:

Zulhuleyfe : Medine'nin güneybatısında bir yer adı. Güneyden hac için gelenlerin ihradevam

Fevat : Sözlükte yitirmek, zamanını kaçırmak anlamlarına gelen "fevat", süresi idevam

Tarikat : 1- Aynı dinin içinde birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan,devam

Türbedar : Türbelerin bakımı ile uğraşan ve gelen ziyaretçileri bilgilendiren görevli,devam

Cilbab : Uzun ve geniş örtü, manto anlamındadır.devam

Vâcib-ül-Vücûd : Varlığı mutlaka lâzım olan demektir. Vâcib-ül-Vücûd Allahü Teâlâ'dır.devam