Abdu'l Âhir Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Abdu'l Âhir:
Her şeyin sonunda Allah'ın varlığının devam etmesi, bulunması, O'nun el-Âhir ismini tanımlar. Yaratılanların fânî olmasından sonra, Allahü Ta'âlâ'nm bekâsını ve âhiriyyetini görüp, "Onun üzerine bulunan her şey fânîdir. Celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin vechi kalıcıdır" (Rahman/26, 27), âyetini gerçekleştiren (hakikatına eren) kula denir.

Abdu'l Âhir ile ilgili benzer terimler:

Cihanşümul : Dünyayı kaplayan, demektir.devam

İhlâs : Yürekten bağlılık. İbadetlerdeki içtenlik. Arıtma, saf ve duru hale getirme,devam

İhtilâm : İnsandan uykuda meni çıkması.devam

Lala : Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse. (Erkeke Lala: Mürebbi, Kadındevam

Vesvese : Kuruntu. Yanlış ve yersiz düşünce, evham, şüphe, tereddüt, aslı olmayadevam

Kıssa : Kendisinden ders alınması gereken olay, hikâye.devam