Abdal Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Abdal:
1- Toplumdan uzak, son derece gösterişsiz bir yaşam sürdüren, yoksul ve düşkünleri koruyan, geleceği bilen ve felaketleri önleyebilen kişiler olduğuna inanılır.

2 - Tasavvufta, çeşitli tarikatlarda derviş ermiş erişmiş

3- Anadolu'da yaşayan göçebe bir Alevi Türkmen topluluğunun adıdır.

4- Afganistan topraklarındaki bir Türk boyunun adı.

Edebiyat Terimi Olarak Abdal:
Hem şiir hem de düzyazıda "derviş" anlamına gelen bu sözcük, halk ozanlarının adının başına ya da sonuna gelerek onların mahlası olarak da kullanılmıştır (Pir Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal gibi).

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Abdal:
Arapça, bedel, bidl ve bedii kelimelerinin çoğulu olup, büdela da bu meyanda zikredilir.

Abdal ile ilgili benzer terimler:

Letafet : İncelik, latiflik, hassasiyet.devam

Levhi Mahfuz : Korunmuş levha; Allahü Telalanın takdir ettiği her şeyin yazılı bulunduğu, ndevam

Sünnet-i Gayri Müekkede : Peygamber (s.a.v.) Efendimizin ibadet maksadıyla bazen yapmış olduğu şeyldevam

Haç : Hristiyanlara göre Hz. İsayı öldürmek için kullanılan artı şeklindeki aledevam

Bâtın : Gizli demektir.devam

Kudûm Tavafı : Sözlükte bir yere gelmek veya varmak anlamına gelen "kudûm" kelimesi, devam