Abdal Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Abdal:
1- Toplumdan uzak, son derece gösterişsiz bir yaşam sürdüren, yoksul ve düşkünleri koruyan, geleceği bilen ve felaketleri önleyebilen kişiler olduğuna inanılır.

2 - Tasavvufta, çeşitli tarikatlarda derviş ermiş erişmiş

3- Anadolu'da yaşayan göçebe bir Alevi Türkmen topluluğunun adıdır.

4- Afganistan topraklarındaki bir Türk boyunun adı.

Edebiyat Terimi Olarak Abdal:
Hem şiir hem de düzyazıda "derviş" anlamına gelen bu sözcük, halk ozanlarının adının başına ya da sonuna gelerek onların mahlası olarak da kullanılmıştır (Pir Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal gibi).

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Abdal:
Arapça, bedel, bidl ve bedii kelimelerinin çoğulu olup, büdela da bu meyanda zikredilir.

Abdal ile ilgili benzer terimler:

Tekbîr ve Tesbîh : Tekbir, "Allâhuekber", Tesbih de, "Sübhânallâh" demektir.devam

Ecdat : Geçmişteki büyükler, atalar.devam

Haraç : 1. Ücret, mükâfat. 2. Ticari mallardan alınan gümrük veya pazar vergidevam

Şefkat : Acıyarak ve koruyarak sevme, sevecenlik.devam

Arabistan : Kutsal toprakların bulunduğu yarımada.devam

Talak : Boşamak demektir.devam