Abdal Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Abdal:
1- Toplumdan uzak, son derece gösterişsiz bir yaşam sürdüren, yoksul ve düşkünleri koruyan, geleceği bilen ve felaketleri önleyebilen kişiler olduğuna inanılır.

2 - Tasavvufta, çeşitli tarikatlarda derviş ermiş erişmiş

3- Anadolu'da yaşayan göçebe bir Alevi Türkmen topluluğunun adıdır.

4- Afganistan topraklarındaki bir Türk boyunun adı.

Edebiyat Terimi Olarak Abdal:
Hem şiir hem de düzyazıda "derviş" anlamına gelen bu sözcük, halk ozanlarının adının başına ya da sonuna gelerek onların mahlası olarak da kullanılmıştır (Pir Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal gibi).

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Abdal:
Arapça, bedel, bidl ve bedii kelimelerinin çoğulu olup, büdela da bu meyanda zikredilir.

Abdal ile ilgili benzer terimler:

Suikast : 1- Gizlice cana kıyma ve kötülük etmeye kalkışma. 2- Bir devlet büdevam

İstilam : Sözlükte selâmlamak anlamlarına gelen istilâm, bir hac terimi olarak, Kâbe'ydevam

Hicâbe : Kâbe'nin perdedarlığını ve anahtarlarını elinde bulundurmaktır.devam

Mescidi Harâm : Kâbe'yi de içine alan kutsal mekan.devam

Nasihat : Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, öğüt.devam

Ümmet : 1- Bir peygambere inanarak, onun söylediklerini uygulayarak çevresinde tdevam