Abbasiye Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Abbasiye:
Ebu'l-Abbas Ahmet b. Muhammed b. Abdurrahman b. Ebi Bekri'l-Ensari'l-Endelusî (Ö.633/1235) tarafından kurulan bir tarikat.

Abbasiye ile ilgili benzer terimler:

Farzı Ayın : Mükelleflerin hepsinin yapmak zorunda olduğu farzdır. Beş vakit namaz kıldevam

Dil : İnsanlar arasında fikirleri, duyguları konuşarak yada yazarak anlatmayadevam

Veraset : 1- Kalıtım, soya çekim, irs, veraset. 2- (mirasta) Hak sahibi olma.devam

Dirhem : Gümüş para; ağırlık ölçüsü, bir dirhem; 12/6 nohut yani, 12 nohut, bir nohudevam

Uhud Savaşı : Mekkeli müşriklerle 625 tarihinde yapılan ve komutanın emrine uymanın devam

Nebî (Resûl) : Allah'tan vahiy yoluyla aldığı emir ve yasakları insanlara ulaştırmakla gdevam