Abbasiye Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Abbasiye:
Ebu'l-Abbas Ahmet b. Muhammed b. Abdurrahman b. Ebi Bekri'l-Ensari'l-Endelusî (Ö.633/1235) tarafından kurulan bir tarikat.

Abbasiye ile ilgili benzer terimler:

Doğruluk : İnsanın bütün iş ve davranışlarında dinin emirlerine, aklın ve ilmin kadevam

Haşr : 1- Bütün canlıların yeniden diriltilerek mahşerde, hesap vermek üzere devam

Daru'n Nedve (Darun Nedve) : Müslümanlıktan evvel, Kureyş kabilesinin müzakereler için toplandığı bir yedevam

Halef : Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse.devam

Metaf : Tavaf edilen yer anlamına gelir. Mescid-i Haram içerisinde, Kâ'be'nin etradevam

Vezi : Bazı zamanlar insandan meni geldikten sonra çıkan su.devam