Abbas Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Abbas:
Peygamber (sav)'in amcalarından birisi, Mekke fethedilmeden önce müslüman olmuştur.

Abbas ile ilgili benzer terimler:

Hatim : Kâ'be'nin kuzeyinde Rükn-i Irâkî ile Rükn-i Şâmî arasındaki batı duvarının kadevam

Rehin : Vesika, güvence olarak bırakılan mal; alacaklının yanında, borçlu kimsendevam

Vahiy kâtipleri : Kur'an'ın indiği dönemde Hz. Peygamberin emriyle ayetleri yazan sahabilerdevam

Ağyar : Başkaları, yabancılar.devam

Dem : 1- Sözlükte kan anlamına gelen "dem" bir hac terimi olarak, hac ve umrdevam

Bulûğ : Belli bir çağa yetişmek ve belli bir takım vasıflara sahip olmak demektidevam