Abası Kırk Yerinden Yamalı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Abası Kırk Yerinden Yamalı:
Dervişlerin abalarının yırtık pırtık olmasını ifade eder

Abası Kırk Yerinden Yamalı ile ilgili benzer terimler:

Akşam Namazı : Güneşin batmasından yatsı namazının vaktinin girmesine kadarki süre içerdevam

Raûf : Fazlasıyla merhametli, şefkatli, acıyan, esirgeyen.devam

Ecel : 1- Canlılar için Allah'ın takdir ettiği ömrün sona erdiği andır. 2- Önceden devam

Hicr : Kâbe ile kuzey tarafındaki yarım daire şeklinde ve bir buçuk metre yüksekldevam

İlham : Allah'ın, peygamberlerin yüreğine doldurduğu ilahî âleme özgü duygu ve düşüncedevam

Boykot : 1- Bir işi, bir davranışı yapmama kararı alma. 2- Bir kimse, bir Tdevam