Abası Kırk Yerinden Yamalı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Abası Kırk Yerinden Yamalı:
Dervişlerin abalarının yırtık pırtık olmasını ifade eder

Abası Kırk Yerinden Yamalı ile ilgili benzer terimler:

Müfessir : Tefsir yapan alimlere verilen ad.devam

Tercüme : Bir dildeki bir sözü, bir metni başka bir dile aynen aktarmak.devam

Münkerden Sakındırmak : Kötülükten alıkoymak; şer'î açıdan kötü sayılan işlerden başkalarını sakındevam

Halvet : 1. Dinen evlenmelerinde bir sakınca olmayan bir erkekle bir kadının bidevam

Meş'ar-i Harâm : Mekke'de, Arafat ile Mina arasında, Müzdelife'nin sonunda Kuzeh tepesidevam

Zamm-ı Sure : Namazda ayakta iken Fâtiha suresinden sonra okunan Kur'an-ı Kerim ayetledevam