Abadî Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Âbad:
Şen, bayındır. Sonsuz gelecek zamanlar.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Abadî:
Şen, bayındır, mamurlukla ilgili. (Abadı Mehmet Çelebi. Türk hukuk bilgini)

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Abadî:
Eskiden kullanılan kâğıtlardan birinin adıdır. Hint âbâdîsi de denilirdi. Hindistan'da Devletâbâd şehrinde yapıldığı için bu adı almıştır. Sarımtırak renkli, güzel ve parlak bir kâğıttır. Kur'an ve murakkalarda kullanılırdı. Dut ağacı elyafından yapılan bu kâğıtların bir zamanlar Avrupa taklitleri görülmüştür; (Frenk âbâdîsi)

Abadî ile ilgili benzer terimler:

Lakit : Kırmızı boya. Hattatlarla Müzehhiplerin yazı ve tezhipte kullandıklarıdevam

Yazı Hududu : Levha ve murakkalarda yazının etrafına çekilen çizgilerin bütününe verilendevam

Bağdat Kâğıdı : Bir zamanlar Bağdat'ta yapılmış kâğıtlara verilen ad. 656'da Moğolların istilâsıdevam

Satarehu : Ketebe ile ilgili bilgilere bakınız.devam

Mektep : Ekol. Sanatta aynı esaslara tabi olan, aynı sanat prensiplerini müdafadevam

Hatime : Bitiş. Yazma kitaplarda müellifin eserini bitirirken yazdığı duaları, hatdevam