Âbâ-i Ulviyye Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Âbâ-i Ulviyye:
Arapça yüce, ulvi babalar demektir.

Âbâ-i Ulviyye ile ilgili benzer terimler:

Cem-i Te'hir : Sözlükte geciktirerek birleştirme anlamına gelen "cem-i te'hîr", Müzdelidevam

Hervele : Safa ile Merve tepeleri arasında sa'y yaparken yeşil ışıklar arasında devam

Cebire Teyemmümü : Teyemmüm organlarında cebire bulunduğu hâlde alınan teyemmüm.devam

Nisap Miktarı : Dînen zengin sayılmanın ölçüsüdür.Nisap miktarı ise 80.18 gr. altın, altındevam

Altınoluk (Mizâb) : Kâbe'nin damında biriken yağmur sularının dışarıya akmasını sağlamak amacıyla devam

Lâşe (Leş) : Kendiliğinden ölen ya da İslâmî usûllere göre kesilmeyen hayvan.devam