Âbâ-i Ulviyye Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Âbâ-i Ulviyye:
Arapça yüce, ulvi babalar demektir.

Âbâ-i Ulviyye ile ilgili benzer terimler:

Balaban Han : Balaban Han es-Sultânü'l-a'zam Gıyâsü'd-dünyâ ve'd-dîn Uluğ Han Ebü'l-Muzaffer Badevam

Mekruh : 1- Lûgatta sevilmeyen ve hoş görülmeyen şey demektir. Din deyiminde, ydevam

Vâris : Ölen kimsenin malına şer'an sahip olan kimse.devam

Falcılık : Gaybden haber verme, gelecek hakkında önceden fikir beyan etme, dinimidevam

Yükümlü : Bir işi yapmakla görevli olan.devam

Hattat : Hat sanatıyla uğraşan kişi.devam